روح الله امانی مهر | سیویلیکا

روح الله امانی مهر

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی روح الله امانی مهر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (دبیر علمی)