مینا صالحیان | سیویلیکا

مینا صالحیان

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور واحد شیراز


مقالات مینا صالحیان در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر رابطه اخلاق کسب و کار بر توسعه پایدار کسب و کارها
سال 1402
ارائه شده در چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

تحصیلات مینا صالحیان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
1401
کارشناسی مدیریت بازرگانی
1398 - 1401