محمد امامی کورنده | سیویلیکا

دکتر محمد امامی کورنده

دکتری تخصصی مدیریت و رسانه

معرفی

استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی


علاقه مندی ها

مدیریت رسانه ای
مدیریت عملیات روانی
مدیریت امور حقوقی
تحلیلگر حوزه جنگ رسانه
تولید و تحلیل محتوای رسانه ای

مقالات محمد امامی کورنده در ژورنال های داخلی

مدل سازی ساختاری تاثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش
الگویابی معادلات ساختاری نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در رابطه بین تعهد سبز مدیریت ارشد و عملکرد زیست محیطی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار

سوابق استادی محمد امامی کورنده

استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
1400
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1400
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1400
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1400
استاد مدعو دانشگاه آزاد کرج
1400
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
1398
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
1398

تحصیلات محمد امامی کورنده

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی
1398
دکتری تخصصی مدیریت و رسانه
1394
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
1393
کارشناسی ارشد تبلیغات و بازاریابی
1388
کارشناسی حقوق
1388
کارشناسی منهدسی مدیریت پروژه
1386
کارشناسی مدیریت امور فرهنگی
1383

سوابق شغلی محمد امامی کورنده

سایر سوابق کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت توسعه منابع انسانی)
1395 - تاکنون
سایر سوابق مجری گوینده و برنامه ساز شازمان صدا و سیما
1381 - تاکنون