مرتضی خلعتبری جعفری | سیویلیکا

دکتر مرتضی خلعتبری جعفری

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی مرتضی خلعتبری جعفری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (عضو هیات علمی)
  • چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات مرتضی خلعتبری جعفری در کنفرانس های داخلی

بررسی شواهد اختلاط ماگمایی در سنگهای ترشیری منطقه نوبران - طنطز ( ایران مرکزی )
سال 1376
ارائه شده در اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
شواهد آلودگی (Contamination)، آمیختگی (Magma Mingling) و اختلاط ماگمایی (Magma Mixing) در سنگهای آتشفشانی ائوسن - الیگوسن شمالغرب ساوه (زون ارومیه - دختر)
سال 1377
ارائه شده در دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی زیردریایی منطقه کجور جنوب نوشهر
سال 1389
ارائه شده در نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
اهمیت جایگاه سری سوپرا-افیولیتی افچنگ در افیولیت سبزوار
سال 1389
ارائه شده در پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
تغییرات ژئوشیمیائی توالی گوشته ای کمپلکس افیولیتی فنوج-مسکوتان از پشته میان اقیانوسی تا سوپرا-سابداکشن، زون مکران، جنوب خاوری ایران
سال 1389
ارائه شده در پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
موقعیت تکتونوماگماتیک توالی پوسته ای افیولیتی باغ جر، شمال خاوری سبزوار
سال 1389
ارائه شده در پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
فعل و انفعالات پریدوتیت - مذاب ومتاسوماتیسم سیال در گوشته فوقانی با استفاده از ژئوشیمی و پتروگرافی پریدوتیت های کمپلکس افیولیتی فنوج - مسکوتان - مکران
سال 1390
ارائه شده در دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
پترولوژی تودههای نیمه عمیق نئوژن در محدوده دورفک-بید
سال 1390
ارائه شده در سی امین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ائوسن محدوده رزه، جنوب شاهرود
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
جایگاه تکتونوماگمایی گدازه های کواترنری منطقه گوی تپه، استان آذربایجان غربی
سال 1394
ارائه شده در نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
منشا سنگهای آتشفشانی ائوسن در شمال آقداغ، شمال خاوری ابهر
سال 1394
ارائه شده در نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
جایگاه تکتونوماگمایی توده های الترامافیک -مافیک جنوب فومن و پتانسیل اقتصادی احتمالی آنها
سال 1393
ارائه شده در ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
بارزسازی پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی شمال زاجکان، شمال خاوری ابهر با استفاده از پردازش تصاویر استر
سال 1399
ارائه شده در بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
یافته های نو از سن سنگهای دگرگونی ضعیف در خاور بانه، شمال پهنه سنندج- سیرجان
سال 1400
ارائه شده در چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی گدازه های آتشفشانی خاور روستای مشیران، شمال مشکین شهر.
سال 1400
ارائه شده در چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
نقش رسوبات پالئوتتیس در ژنز ولکانیسم ائوسن منطقه عباس آباد، خاورشاهرود، شمال خاوری ایران
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پترولوژی و ژئوشیمی توده گابرویی کومولیتی کوه سنباجنوب باختری فریمان
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

مقالات مرتضی خلعتبری جعفری در ژورنال های داخلی

پترولوژی و جایگاه تکتونوماگماتیک سنگ های آتشفشانی ائوسن محدوده رزه، جنوب شاهرود
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های دانش زمین
پترولوژی توده های الترامافیک-مافیک محدوده ماسوله، استان گیلان
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های دانش زمین
نقش اختلاط ماگمایی و مولفه های پوسته ای در تکوین سنگ های آتشفشانی ائوسن در محدوده شمال برزابیل، جنوب خاوری کوه های طارم
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های دانش زمین
سنگ شناسی و زمین شیمی کانسار آهن ابراهیم آباد (شمال باختری دیواندره، کردستان)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پترولوژی
زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری نهشته های سازند قم در برش تاقدیس نواب (جنوب شرق کاشان)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
پترولوژی سنگ های آتشفشانی نئوژن جنوب عرب آباد، بلوک لوت
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشا احتمالی ارتوگنیس های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
پترولوژی و پتروژنز گدازه های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
سنگ‎شناسی توده های کم ژرفای نوده انقلاب، جنوب خاوری جغتای، استان خراسان رضوی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
اهمیت دیاپیر های گوشته ای در تشکیل توالی خروجی افیولیتی، شمال باختری سبزوار
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
بررسی توالی پوسته ای درونی افیولیتی قره قلی- باغ جر، شمال خاوری سبزوار
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب خاوری ایران
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
بررسی توالی خروجی افیولیتی و سری فراافیولیتی محدوده قز- افچنگ،اهمیت جایگاه زمین ساختی- ماگمایی آنها
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
نقش ترکیبات مرتبط با فرورانش در منشا ماگمای سازنده توالی پوسته ای افیولیت جنوب ده شیر
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
سنگ شناسی و ژئوشیمی گدازه های بالشی محدوده هرسین، افیولیت کرمانشاه، باختر ایران
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
زمین شناسی و سنگ شناسی افیولیت تکتونیزه کهدوئیه
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
دما- فشارسنجی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی سبلان: براساس شیمی کانی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های دانش زمین
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت
سال 1398
ارائه شده در مجله علوم زمین خوارزمی
زمین شناسی، سنگ شناسی و تحولات ماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن در منطقه آق داغ، شمال خاوری ابهر
سال 1395
ارائه شده در مجله علوم زمین خوارزمی
زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی گدازه های آتشفشانی ائوسن شمال یوسف خان کندی، شمال لاهرود، استان اردبیل
سال 1402
ارائه شده در مجله علوم زمین خوارزمی