آقای behroz Mohammad I kia

behroz Mohammad I kia

Researcher ID: (455679)

3
1
1
1

Books

  • کتاب انقلاب ادبی شعر (ترواش ذهن) - 1402 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدیر آموزشگاه (1382-تاکنون)