آقای دکتر Faraz Mojab

Dr. Faraz Mojab

School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,

فرد مهم علمی - Researcher ID: (459255)

14
37
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers