دکتر حسام رحیمی | سیویلیکا

دکتر دکتر حسام رحیمی

استاد حقوق کیفری دانشگاه

معرفی


یادداشت علمی دکتر حسام رحیمی

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی
سال 1403
دکتر حسام رحیمی دکتر حسام رحیمی - کتاب ناکارآمدی کیفر حبس - دوره سه جلدی - جلد اول ۱۴۰۳
سال 1403
کتاب جدید دکتر حسام رحیمی چالش های حقوق شهروندی دوره ۳ جلدی جلد اول
سال 1403
کتاب جدید التالیف - دکتر حسام الدین رحیمی
سال 1403
تورم کیفری و قوانین موازی جزائی
سال 1403