مرضیه موسی زاده | سیویلیکا

مرضیه موسی زاده

دانشجوی دکتری تخصصی

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
دانشگاه تربیت مدرس

عضویت مرضیه موسی زاده در مجامع و انجمنهای علمی

  • شورای مرکزی شعبه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی ایران

مقالات مرضیه موسی زاده در کنفرانس های داخلی

پیل سوختی میکروبی با قابلیت تولید اتانول
سال 1395
ارائه شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
کاربرد فناوری هسته ای در علوم زیستی
سال 1395
ارائه شده در سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
پیل سوختی میکروبی با قابلیت تولید پروتیاز
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
بررسی کارکرد شوانلا در پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
سیستم های میکروسیالی، ابزاری نوین در آنالیزهایسلولی-مولکولی
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
ریزگردها و راه های مقابله ی زیستی با آن
سال 1395
ارائه شده در همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
A coupled microbial fuel cell: using Shewanella and Bacillus subtilis with the potential of producing protease
سال 1396
ارائه شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
مروری جامع بر غشاء نفیون و کاربردهای آن
سال 1397
ارائه شده در اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
Artificial blood vessels: A challenging and crucial implant for cardiovascular diseases
سال 1397
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
VC readiness in Bio-entrepreneurship and its challenges
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
سنتز پلیمر قالب مولکولی دوپ شده با نانوذرات طلا به روش پلیمریزاسیون رسوبی
سال 1398
ارائه شده در دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
سنتز نانوذرات کروی طلا کوت شده با مرکاپتوآندکانوئیک اسید در فاز آلی
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
سنتز نانوپلیمر قالب مولکولی رسانا شده با نانوذرات طلا جهت کاربرد در حسگرهای ترکیبات آلی فرار
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
ساخت حسگر مبتنی بر پلیمر قالب مولکولی جهت تشخیص استون
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
مروری بر انواع واکسن و معرفی واکسنها بر پایه ی نانوذرات مختلف
سال 1400
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی
کاربرد نانوفناوری در فرآورده های خونی و انتقال خون
سال 1400
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

سوابق استادی مرضیه موسی زاده

مربی دانشگاه علم و فرهنگ
1398 - 1399

تحصیلات مرضیه موسی زاده

دکتری تخصصی نانو بیوتکنولوژی
1398 - null
کارشناسی بیوتکنولوژی
1392 - 1396
کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی
1396 - 1398