آقای مهندس Naser Kharamani

Engineer Naser Kharamani

Researcher ID: (464168)

3
1
1
1

Education

جوایز و افتخارات

  • ایده برگزیده جشنواره نخبگانی شهید بابایی (1402)

Other

  • عضو تیم ایرانی مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری JESSUP