محمدرضا زاهدی | سیویلیکا

دکتر محمدرضا زاهدی

دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

معرفی

عضو هیات علمی


عضویت محمدرضا زاهدی در مجامع و انجمنهای علمی

  • استاد انجمن ریاضی ایران

مقالات بین المللی محمدرضا زاهدی

New insights into the dynamics of heat and mass transfer in a hybrid (Ag-TiO2) nanofluid using Modified Buongiorno model: A case of a rotating disk
Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of nanofluid impinging on a cylinder with constant wall heat flux
Self-similar solution of radial stagnation point flow and heat transfer of a viscous, compressible fluid impinging on a rotating cylinder

مقالات محمدرضا زاهدی در کنفرانس های داخلی

سنتز نانو ذرات اکسید آهن(روش هم رسوبی) و اصلاح سطح آن با سیلیکا وامتحان تاثیرات آنبا نانوسیالات آلومینا
سال 1394
ارائه شده در چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
تاثیر مکانیزم های ازدیاد برداشت میکروبی( MEOR )در افزایش استخراج نفت از مخازن (کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نفت برای افزایش بازدهی نفت باقی مانده در مخازن)
سال 1394
ارائه شده در چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
افزایش ضریب انتقال حرارت در مبدل ها توسط نانو سیالات :مطالعه موردی
سال 1394
ارائه شده در چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
ساخت نانوکامپوزیت اپوکسی رزین/ نانوکلی و بررسی خواص رئولوژیکی ومکانیکی
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
بازیافت اتلاف حرارتی کوره ها با نرم افزار Aspen Bjac
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
طراحی مبدل حرارتی برای بازیابی گازهای اگزساست خروجی نیروگاه شاهرود
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
شبیه سازی کامل سه بعدی یک مبدل حرارتی عمودی شکل با منبع زمینی جهت تأمین سرمایش محیطی
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
یک مدل شبیه سازی شده برای امکان سنجی سرمایهگذاری انرژی خورشیدی فتوولتاییک در ایران
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

مقالات محمدرضا زاهدی در ژورنال های داخلی

یک مدل شبیه سازی شده برای امکان سنجی سرمایهگذاری انرژی خورشیدی فتوولتاییک در ایران
سال 1395
ساخت نانوکامپوزیت اپوکسی رزین/ نانوکلی و بررسی خواص رئولوژیکی ومکانیکی
سال 1395
طراحی مبدل حرارتی برای بازیابی گازهای اگزساست خروجی نیروگاه شاهرود
سال 1395
بازیافت اتلاف حرارتی کوره ها با نرم افزار Aspen Bjac
سال 1395
سنتز نانو ذرات اکسید آهن(روش هم رسوبی) و اصلاح سطح آن با سیلیکا وامتحان تاثیرات آنبا نانوسیالات آلومینا
سال 1394
تاثیر مکانیزم های ازدیاد برداشت میکروبی( MEOR )در افزایش استخراج نفت از مخازن (کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نفت برای افزایش بازدهی نفت باقی مانده در مخازن)
سال 1394
افزایش ضریب انتقال حرارت در مبدل ها توسط نانو سیالات :مطالعه موردی
سال 1394

طرح های پژوهشی محمدرضا زاهدی

یک مدل شبیه سازی شده برای امکان سنجی سرمایهگذاری انرژی خورشیدی فتوولتاییک در ایران
سال 1395
طراحی مبدل حرارتی برای بازیابی گازهای اگزساست خروجی نیروگاه شاهرود
سال 1395
ساخت نانوکامپوزیت اپوکسی رزین/ نانوکلی و بررسی خواص رئولوژیکی ومکانیکی
سال 1395
بازیافت اتلاف حرارتی کوره ها با نرم افزار Aspen Bjac
سال 1395
سنتز نانو ذرات اکسید آهن(روش هم رسوبی) و اصلاح سطح آن با سیلیکا وامتحان تاثیرات آنبا نانوسیالات آلومینا
سال 1394
تاثیر مکانیزم های ازدیاد برداشت میکروبی( MEOR )در افزایش استخراج نفت از مخازن (کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نفت برای افزایش بازدهی نفت باقی مانده در مخازن)
سال 1394
افزایش ضریب انتقال حرارت در مبدل ها توسط نانو سیالات :مطالعه موردی
سال 1394

سوابق استادی محمدرضا زاهدی

استادیار
1390 - 1399

تحصیلات محمدرضا زاهدی

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک گرایش تبدیا انرژی
1390 - 1399

سوابق شغلی محمدرضا زاهدی

تدریس دانشگاهی استاد حل تمرین
1390 - 1399

سایر موارد

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AW0xlbMAAAAJ