امیر حسین روانشاد | سیویلیکا

امیر حسین روانشاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی

معرفی

دانشجوی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده


عضویت امیر حسین روانشاد در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو وابسته انجمن روانشناسی ایران

یادداشت علمی امیر حسین روانشاد

تاثیر اخلاق مدیر بر عملکرد دانش آموزان
سال 1402
برسی تاثیر استفاده از هوش مصنوعی در یادگیری زبان فارسی
سال 1402
تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش و پرورش
سال 1402

تحصیلات امیر حسین روانشاد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
1402
کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی
1400 - 1402
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
1398 - 1400

جوایز و افتخارات امیر حسین روانشاد

داور سومین همایش ملی پژوهشمند
1403
داور همایش بین المللی آموزش و پرورش نوین در علوم اجتماعی و جامعه شناسی ایران
1403
داور یازدهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
1403

سوابق حضور امیر حسین روانشاد در دوره ها و کارگاههای تخصصی

کارگاه تجربه برتر معلمی - دومین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
(1403)
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم - موسسه عصر اندیشه
(1398)