حمیده میرحسین زاده | سیویلیکا

دکتر حمیده میرحسین زاده

University of Tehran

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حمیده میرحسین زاده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • Iranian Economic Review Journal (مدیر اجرایی)

سمتهای علمی و اجرایی حمیده میرحسین زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)