سید نعمت اله موسوی | سیویلیکا

دکتر سید نعمت اله موسوی

دانشیار- دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

معرفی

استان
فارس
شهر
مرودشت

سمتهای علمی و اجرایی سید نعمت اله موسوی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی سید نعمت اله موسوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (عضو هیات علمی)