مهدی انصاری | سیویلیکا

دکتر مهدی انصاری

معرفی

استان
کرمان
شهر
کرمان

سمتهای علمی و اجرایی مهدی انصاری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دانشگاه علوم پزشکی کرمان (عضو هیات علمی)