علی اکبر عنایتی | سیویلیکا

دکتر علی اکبر عنایتی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی علی اکبر عنایتی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله علوم و فناوری کشاورزی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی علی اکبر عنایتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (استاد بازنشسته)

مقالات علی اکبر عنایتی در کنفرانس های داخلی

امکان استفاده از ضایعات هرس درختان زردآلو در ساخت تخته خرده چوب
سال 1387
ارائه شده در سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
بررسی ترکیبات شیمیایی لجن جوهرزدایی کاغذ
سال 1388
ارائه شده در همایش ملی مهندسی شیمی
استفاده از ضایعات کاه گندمبه عنوان منبع لیگنوسلولزی تجدید پذیردر ساخت تخته خرده چوب
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
بررسی خواص مکانیکی چند سازه الیاف نخل پلیپروپیلن ساخته شده با استفاده از روش اکستروژن
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
مروری برمطالعات انجام شده درزمینه استفاده ازانواع کاه درساخت فراورده های مرکب چوبی درراستای کاربردی کردن استفاده ازضایعات کشاورزی
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
مطالعات انجام شده درزمینه بهبود اتصالات کاه و رزین اوره فرمالدهید درساخت فراورده های مرکب چوبی ازپسماندکشاورزی کاه
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
اثر تیمار حرارتی بر ویژگیهای آناتومی چوب صنوبر دلتوئیدس
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
بررسی ویژگیهای آناتومی چوب نوئل اصلاح شده با استفاده از روشهای دوستدار محیط زیست
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
Hydrothermal Conversion of Woody Biomass and Agricultural Residues to High Yield Pure Sugar as Biofuel Feedstock
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
بررسی پتانسیل منابع لیگنوسلولزی برای توسعه صنایع تخته خرده چوب، MDF و کاغذ در استان چهارمحال و بختیاری
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

مقالات علی اکبر عنایتی در ژورنال های داخلی

خواص گرمایی کامپوزیت های چوب-پلاستیک پس از حذف همی سلولوز از آرد چوب
سال 1388
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
بهبود کیفیت سطح تخته خرده چوب برای پوشش نهایی
سال 1396
ارائه شده در مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
ررسی مقایسه ای خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی مختلف و پلی اتیلن سنگین
سال 1394
ارائه شده در مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
بررسی اثر الیاف ضایعاتی پلی استر بر خواص مکانیکی و حرارتی فراورده های چوب پلاستیک
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی اثر مقدار الیاف چوب انگور و زمان پرس بر زاویه تماس و مقاومت اتصال سطح تخته فیبر دانسیته متوسط
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی اثر استفاده از نانو ذرات مس بر مقاومت های مکانیکی و پروفیل دانسیته تخته فیبر دانسیته متوسط
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
ارزیابی دوام تخته خرده چوب ساخته شده از خرده های چوب صنوبر پیش تیمار شده با بخار آب در برابر قارچ رنگین کمان
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی اثر استفاده از عامل جفت کننده آمینو سیلان بر بهبود اتصالات چسب اوره فرمالدهید در تخته خرده کاه گندم
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
شناسایی قارچ های عامل باختگی در چوب های وارداتی نوئل
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
ویژگی های کاغذ مرغوب از الیاف ضایعات پارچه های پنبه ای
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
ارزیابی ویژگی های بلوک های چوب- سیمان ساخته شده از خاک اره
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی رفتار آکوستیکی چوب های واکنشی با استفاده از تکنیک امواج فراصوتی (مطالعه موردی: چوب نوئل و صنوبر)
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
تاثیر تیمار با بخار آب روی ویژگی های شیمیایی خرده های چوب صنوبر
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
اثر اختلاط خرده های چوب درشت بر پروفیل دانسیته و خواص فیزیکی- مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از چوب صنوبر
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
اثر درجات مختلف پلی پروپیلن و ماده سازگارکننده بر روی ویژگی های چندسازه چوب- پلاستیک
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
ارزیابی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از خرده های چوب صنوبر تیمار شده با بخار آب
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
پیش بینی خواص مکانیکی تخته خرده چوب و تحلیل رفتار متقابل ضریب کشیدگی و درصد چسب با استفاده از معادله های خطی و نمایی
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
تهیه خمیر کاغذ سودای رنگبری شده از ساقه کلزا
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط خرده چوب سرشاخه درختان زردآلو و چوب های صنعتی
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی تاثیر pH چوب بر ویژگی های تخته خرده چوب
سال 1377
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
امکان استفاده از پلی پروپیلن به عنوان چسب در ساخت تخته لایه
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
اثر زمان بخارزنی و مقدار چسب بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه کلزا
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
امکان استفاده از سرشاخه های سیب در ساخت تخته خرده چوب
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی تاثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهنه
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
اثر استیله کردن بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب۱
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
ارتباط بین مواد استخراجی چوب و پوسیدگی قارچی
سال 1382
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
فرایند شکل گیری مدارس دخترانه مازندران ( ۱۲۸۵ ۱۳۰۴ شمسی )
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام
کاربرد نانوکریستال سلولز استیله شده در چسب بر پایه سویای اصلاح شده برای تخته لایه
سال 1396
ارائه شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
ارزیابی میزان اثر گذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب
سال 1390
ارائه شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
بررسی امکان کاربرد نانو ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra)
سال 1392
ارائه شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
بررسی اثر آزمون کهنگی تسریع شده بر سفتی کابینت MDF آشپزخانه
سال 1392
ارائه شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
بررسی و ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با چگالی متوسط(MDF) ساخته شده ازمخلوط الیاف ساقه ذرت و گونه های چوبی
سال 1390
ارائه شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی و مواد درسی مدارس نوین عصر قاجار (مطالعه موردی: مدارس مازندران)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام