آقای پروفسور ebrahim fataei

Prof. ebrahim fataei

استاد تمام گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (4771)

151
25
1
1
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استان اردبیل