آقای دکتر Bahman Rezaei

Dr. Bahman Rezaei

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478028)

3
7
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران