فرید حقیقت شعار | سیویلیکا

دکتر فرید حقیقت شعار

دانشگاه محقق اردبیلی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی فرید حقیقت شعار در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه محقق اردبیلی (عضو هیات علمی)
  • سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات فرید حقیقت شعار در کنفرانس های داخلی

شبیه سازی فرآیند هضم بیهوازی در راستای بهبود بازده انرژی زیستی تولیدی از پسماندهای جامد شهری
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
بررسی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت بیودیزل-دیزل و نانوذرات گرافین فعال شده با اشعه فرابنفش
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
مروری بر تاثیر نانوذرات فلزی برمیزان انتشارآلاینده ها و عملکرد موتور دیزل
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
امکان سنجی استفاده از آب گرمکن های خورشیدی به واسطه ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی و شناسایی پهنه های دریافت: مطالعه موردی استان زنجان
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
تولید و آماده سازی کاغذ از ضایعات زیستی
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
تولید اتانول زیستی از پسماندهای کشاورزی
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

مقالات فرید حقیقت شعار در ژورنال های داخلی

مروری بر روش ها، شرایط، مواد اولیه و تکنولوژی های مختلف تولید بیودیزل
سال 1400
ارائه شده در نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو