خانم دکتر Sara Darvish

Dr. Sara Darvish

Researcher ID: (480162)

5
1
1
1
1
1
8
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • درمانگر دپارتمان تخصصی طرحواره درمانی
 • روانشناس نظام مشاوره و روانشناسی کشور
 • مدیریت پژوهشکده اجتماعی و مرکز رشد سالمندان کمسیون اجتماعی

Researchs

 • مقایسه امید تاب آوری بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی سالمندان ساکن و غیر ساکن خانه سالمندان (1398)

Books

 • کتاب راهنمای نوجوانان برای غلبه بر رفتارهای سمی و سواستفاده گرایانه عاطفی والدین (نسل روشن) - 1402 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در درمانگر مشاور روانشناس (1390-1402)

Workshops

 • مربیگری مهارت های زندگی - تهران (1402)
 • تحلیل مقایسه ای نظریه های روان درمانی - تهران (1402)
 • مشاوره و درمان سوگ - تهران (1401)
 • تربیت درمانگر خانوده - تهران (1401)
 • Eft هیجان مدار - تهران (1400)
 • Cft درمان مبتنی بر شفقت - تهران (1400)
 • Schema therapy طرحواره درمانگر - تهران (1400)
 • Cbt درمان شناختی رفتاری - تهران (1399)

یادداشتهای علمی