آقای دکتر Abbas Khamseh

Dr. Abbas Khamseh

دانشیار مدیریت تکنولوژی، گرایش مدیریت R&D

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487737)

56
94
9
3
18
6
12
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب مذاکرات و قراردادهای انتقال تکنولوژی با نگرشی کاربردی، با همکاری فروغ فراهانی فر و یداله صادقی (انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، تلفن خرید:۰۲۶۳۴۴۲۱۵۹۵) - 1402 - Persian
 • کتاب ارزیابی تکنولوژی با نگرشی کاربردی، با همکاری دکتر مریم اصغری و دکتر مجید فروزان مهر (انتشارات سرافراز، تلفن خرید: ۰۲۶۳۴۴۲۱۵۹۵) - 1401 - Persian
 • کتاب مدیریت فرآیند نوآوری، با همکاری دکتر رضا رادفر و دکتر سیما اسدی (انتشارات سرافراز، تلفن خرید: ۰۲۶۳۴۴۲۱۵۹۵) - 1401 - Persian
 • کتاب زیکونومی، با همکاری مهدی دریایی (انتشارات راه پرداخت) - 1401 - Persian
 • کتاب مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی، با همکاری دکتر فروغ فراهانی فر و دکتر مجید فروزان مهر (انتشارات سرافراز، تلفن خرید: ۰۲۶۳۴۴۲۱۵۹۵) - 1399 - Persian
 • کتاب مدیریت تحقیق و توسعه، با همکاری دکتر محمدحسین عصاری (انتشارات سرافراز، تلفن خرید: ۰۲۶۳۴۴۲۱۵۹۵) - 1398 - Persian
 • کتاب سیاست صنعتی، با همکاری دکتر مریم اصغری (انتشارات سرافراز، تلفن خرید: ۰۲۶۳۴۴۲۱۵۹۵) - 1398 - Persian
 • کتاب کارآفرینی و تکنولوژی پیشرفته، با همکاری خاطره دانشجووش (انتشارات سرافراز، تلفن خرید: ۰۲۶۳۴۴۲۱۵۹۵) - 1397 - Persian
 • کتاب مدیریت تکنولوژی با همکاری دکتر رضا رادفر (اننتشارات علمی و فرهنگی) - 1395 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مشاوره مدیریت تکنولوژی و نوآوری در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، (1398-1401)
 • مشاور مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، (1400-1401)
 • مشاور مدیریت تکنولوژی، نوآوری و R&D شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا،، (1393-1398)
 • مشاور مدیریت تکنولوژی شرکت آلومینیم المهدی، (1400-1401)
 • مشاور مدیریت استراتژیک شرکت آلومینیوم المهدی، (1399-1400)
 • مشاور مدیریت تکنولوژی جهاد دانشگاهی، (1399-1400)
 • مشاور مدیریت تکنولوژی نیروگاه برق آلستوم، (1395-1396)
 • مشاور مدیریت استراتژیک شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی، (1394-1394)
 • مشاور مدیریت استراتژیک شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات، (1400-1400)
 • مشاور مدیریت استراتژیک شرکت عمران توسعه شهرک قدس، (1394-1394)
 • مشاور مدیریت استراتژیک شرکت بسامد موج قائم، (1397-1398)
 • مشاور تعالی سازمانی نیروگاه برق آلستوم، (1395-1396)
 • مشاور تعالی سازمانی شرکت سرافرازان البرز، (1388-1390)
 • مدیرعامل گروه مشاوران مدیریت فناوری (1396-1398)
 • رئیس هیات مدیره گروه مشاوران مدیریت فناوری (1399-1401)
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه نوآفرینی (1400-تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه راهبرد نوآوری و تعالی عملیات (1402-تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله مدیریت کیفیت فراگیر (1394-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی دانشگاه های استان البرز (1402)
 • پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1399)
 • استاد برگزیده دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1398)
 • پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1393)
 • اولین فارغ التحصیل دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی (1391)
 • اولین فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی (1384)

Workshops

 • مدرس کارگاه مدیریت تحقیق و توسعه، - در گروه صنعتی انتخاب (1402)
 • مدرس کارگاه مدیریت تکنولوژی، - در گروه صنعتی عظام (1401)
 • مدرس کارگاه مدیریت تکنولوژی، - در گروه صنعتی انتخاب (1401)
 • مدرس مجموعه کارگاه های مدیریت تحقیق و توسعه، - در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (1400)
 • مدرس دوره مدیریت تکنولوژی، - در سازمان صنایع دفاع (1399)
 • مدرس کارگاه مدیریت تکنولوژی، - در شرکت فولاد آلیاژی ایران (1398)
 • مدرس مجموعه کارگاه های مدیریت تکنولوژی و نوآوری، - در شرکت توانیر (1396)
 • مدرس کارگاه رصد تکنولوژی، - در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (1396)
 • مدرس مجموعه کارگاه های مدیریت تحقیق و توسعه، - در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (1396)
 • مدرس مجموعه کارگاه های مدیریت نوآوری، - در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (1395)
 • مدرس مجموعه کارگاه های مدیریت تکنولوژی، - در شرکت فولاد خوزستان (1394)
 • مدرس مجموعه کارگاه های مدیریت تکنولوژی، - در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (1393)

Other

 • My affiliation:
 • Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
 • گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • آدرس وب سایت شخصی: https://karaj.iau.ir/faculty/khamseh/fa