آقای مهندس Mohammad reza Zafarkhah

Engineer Mohammad reza Zafarkhah

دانشجوی دکتری تخصصی میدان و امواج

Researcher ID: (494242)

3
1
3
1
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مهندس برق (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • رتبه یک و اولین فارغ‌التحصیل رشته الکتروآکوستیک در ایران (1400)