آقای مهندس Behnia Azizzadeh Mehmandost Olya

Engineer Behnia Azizzadeh Mehmandost Olya

Researcher ID: (497609)

1
4
2
3

Education

  • دکتری تخصصی مهندسی عمران McMaster University1403-1407
  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش اکتشاف University of Tehran1400-1402
  • کارشناسی مهندسی معدن University of Tehran1397-1401
  • کارشناسی زمین شناسی University of Tehran1396-1400

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار تحقیقاتی (دانشگاه تهران) (1399-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار آموزشی (دانشگاه تهران) (1400-1402)

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول بین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش اکتشاف ، دانشگاه تهران (1402)
  • مدال نقره 26 مین المپیاد علمی دانشجویی (1400)
  • مدال برنز 25 مین المپیاد علمی دانشجویی (1399)