آقای Saeed Allahmoradi

Saeed Allahmoradi

Researcher ID: (501422)

1
1
3
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
  • عضو انجمن حسابداران خبره ایران

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر مالی (1392-1400)
  • مسئول استقرار سیستم های مالی erp (1400-تاکنون)
  • سابقه تدریس در تدریس حسابداری و نرم افزارهای حسابداری (1399-تاکنون)

Workshops

  • کارگاه تخصصی سامانه مودیان - شرکت همکاران سیستم (1402)
  • بیستمین همایش ملی حسابداری - دانشگاه خاتم / برج میلاد (1401)