محمد نایب پور | سیویلیکا

دکتر محمد نایب پور

دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد نایب پور در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمد نایب پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم انتظامی امین (عضو هیات علمی)

مقالات محمد نایب پور در کنفرانس های داخلی

تروریسم سایبری، راه های پیشگیری و مقابله
سال 1391
ارائه شده در نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
آینده پژوهی تهدیدهای امنیتی گروهک های تکفیری مرزهای شرق کشور با استفاده از تکنیک سناریونویسی
سال 1401
ارائه شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز

مقالات محمد نایب پور در ژورنال های داخلی

انقلاب اکتبر و تقابل نیروهای انگلیسی با نیروی قزاق در شمال ایران
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ
شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی عملیاتی کارکنان هنگ مرزی مهران
سال 1399
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
به‌کارگیری شناورهای نوین و تأثیر آن بر امنیت مرزهای دریای خزرمطالعه موردی: استان مازندران 1395-1390
سال 1398
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
اختلافات مرزی ایران و عراق و تأثیر آن بر جنگ تحمیلی
سال 1398
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
بررسی تحلیلی قرارداد انتظامات مرزی ایران و شوروی (۱۹۵۷ م) و تاثیر آن بر مدیریت مرزهای دریایی
سال 1396
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان در مناطق مرزی موردمطالعه: شهر مرزی سرخس
سال 1395
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
فرایند تاریخی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر – اروندرود (۱۹۷۵ – ۱۹۸۱)
سال 1394
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
فرار از خدمت سربازان وظیفه در یگان های مرزی و تاثیر آن بر امنیت مرز (فرماندهی مرزبانی استان ایلام، ۱۳۹۲-۱۳۸۹)
سال 1393
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر از زمینه ها تا پیامدها
سال 1393
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
روابط ایران و انگلیس؛ از تهدید هند توسط ناپلئون تا جدایی افغانستان از ایران
سال 1392
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان های مرزی با روش SWOT (مورد مطالعه: استان کردستان)
سال 1392
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
اولویت ها و چالشهای اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا
سال 1400
ارائه شده در علوم و فنون مرزی
نقش دولتمردان و مستشاران نظامی آمریکا درراهبرد دفاعی وامنیتی ارتش ایران (۱۳۵۷-۱۳۲۰)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
مدل عوامل عملیاتی موثر بر توان رزم در نیروی انتظامی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی
عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی
واکاوی زمینه ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۷ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۱۸م
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های تاریخی
شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکه های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه مطالعات باستان شناسی
جایگاه پلیس قزاق در ایران
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی
تاثیر خاستگاه اجتماعی افراد ژاندارمری بر گرایش های سیاسی- اجتماعی آنها (۱۳۲۹ق-۱۳۴۰ق)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی
تحلیلی تاریخی-جامعه شناختی بر پیدایش جریان های سلفی و پیامدهای امنیتی آنها
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی