آقای دکتر javad jedi delshad

Dr. javad jedi delshad

Researcher ID: (505115)

5
4
2
3

Books

  • کتاب اکسل در حسابداری استراتژی هایی برای تعالی مالی (نشر ایران) - 1403 - Persian
  • کتاب کیمیاگری حسابداری (انتشارات ارسطو) - 1402 - Persian

Education