آقای Mohammadreza Radmard

Mohammadreza Radmard

Researcher ID: (509747)

4
1
2
2

Education

جوایز و افتخارات

  • دانشجوی استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد (1400)
  • عضو بنیاد ملی نخبگان