آقای Farzin Pireh

Farzin Pireh

کارشناس ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی

Researcher ID: (510487)

2
2
4
1
9
13
9
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن فناوری آموزشی ایران

Books

 • کتاب فناوری آموزشی و بسترهای یادگیری گوناگون (کاغذ و قلم) - 1402 - Persian
 • کتاب تکنولوژی و کارکردهای آموزشی (ئه وین) - 1400 - Persian
 • پایان نامه رابطه ی آموزش با ابزارهای الکترونیکی بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان (دانشگاه اراک) - 1396 - Persian
 • طرح پژوهشی شرح معلمی من (دانشگاه فرهنگیان کردستان) - 1395 - Persian

Education

 • کارشناسی ارشد فناوری آموزشی Arak University1396-1398

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدرس ومجری طرح کوچ (1400-1402)
 • مسئول تشکیلات پیشتازان (1400-1402)
 • مدرس و مجری طرح سواد حرکتی (1399-1402)
 • عضو گروههای آموزشی آموزش وپرورش (1397-1403)
 • سابقه تدریس در مدرس طرح دشایستگی های دیجیتال (1400-1403)
 • سابقه تدریس در مدرس کشوری طرح خوانا(شایستگی های چهارگانه زبانی) (1399-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس کشوری طرح جابر (1398-1401)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره های زبان کردی (1395-1403)
 • سابقه تدریس در مدیر مراکز آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر حوزه علوم تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان (1402)
 • عامل کیفیت بخشی سیستم آموزشی (1402)
 • مدیر نمونه مدارس استان کردستان (1401)
 • پژوهشگر برتر حوزه علوم تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان (1401)
 • عامل کیفیت بخشی سیستم آموزشی (1401)
 • مدیر نمونه مدارس استان کردستان (1400)
 • پژوهشگر برتر حوزه علوم تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان (1400)
 • سرآمد استانی جلوه های وِیژه معلمی درزیست بوم جدید (1400)
 • پژوهشگر برتر حوزه علوم تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان (1399)
 • معلم برتر موثر در تربیت دانش آموزان پژوهشگر و فناور (1399)
 • رتبه اول الگوهای برتر تدریس دانشگاه فرهنگیان کردستان (1395)
 • رتبه اول طراحی سوالات استاندارد دانشجویی (1395)
 • رتبه اول الگوهای برتر تدریس دانشگاه فرهنگیان کردستان (1394)

Workshops

 • طرح آموزشی امداد همگانی - هلال احمر (1399)
 • نشست علمی کلاس های چندپایه - دانشگاه فرهنگیان کردستان (1395)
 • کارگاه کلاس های چندپایه - دانشگاه فرهنگیان کردستان (1395)
 • کارگاه تخصصی الگوهای برتر تدریس - دانشگاه فرهنگیان کردستان (1395)
 • کارگاه پدافند غیرعامل - دانشگاه فرهنگیان کردستان (1394)
 • کارگاه همایش سفیران سلامت دانشجویی - دانشگاه کردستان (1394)
 • کارگاه الفبای نویسندگی - دانشگاه فرهنگیان کردستان (1394)
 • کارگاه آموزش مکتب شناسی (ادبی،هنری،سیاسی،اجتماعی و فلسفی) - دانشگاه فرهنگیان کردستان (1394)
 • کارگاه تخصص تند خوانی - دانشگاه فرهنگیان کردستان (1393)