احد شهبازیان | سیویلیکا

دکتر احد شهبازیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی احد شهبازیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر (عضو هیات علمی)

مقالات احد شهبازیان در کنفرانس های داخلی

نقش دانشگاه کارآفرین به عنوان کلید توسعه ملی
سال 1389
ارائه شده در اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
نقش مدیریت دانش ضمنی در ایجاد خلاقیت و مدیریت نوآوری
سال 1389
ارائه شده در اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت دانش و نقش آن در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها
سال 1390
ارائه شده در سومین همایش ملی عمران شهری
تاثیر مدیریت مشارکتی بر توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تحلیل و واکاوی مدل های توانمندسازی روانشناختی کارکنان
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
تاثیر مهارتهای کارآفرینی بر شاخص های توسعه پایدار روستایی
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی جامعه
سال 1401
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
بررسی مدل پیش بینی شده قیمت سهام در بورس اوراق بهادر
سال 1402
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با استراتژی قاصدک در شرکت های بورس اوراق بهادر
سال 1402
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر بانک و رفتار مشتریان (مورد مطالعه: بانک سپه استان آذربایجان شرقی)
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی نوآوری، رشد و توسعه در مدیریت، حسابداری و علوم انسانی
بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر ارزش ادراک شده مشتری با نقش میانجی اعتماد مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان آذربایجانشرقی)
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی نوآوری، رشد و توسعه در مدیریت، حسابداری و علوم انسانی
بررسی نقش هوش کسب وکار در ارتقای عملکرد رفتاری مشتریان شرکت بیمه ایران با میانجیگری قابلیت بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران آذربایجان شرقی)
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی نوآوری، رشد و توسعه در مدیریت، حسابداری و علوم انسانی
ارتباط بین کیفیت سود و ارزش انعطاف پذیری مالی با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی نوآوری، رشد و توسعه در مدیریت، حسابداری و علوم انسانی