نسترن قهرمانی | سیویلیکا

دکتر نسترن قهرمانی

معرفی


یادداشت علمی نسترن قهرمانی

انسان تاب آور از منظر رهبری | رسانه تاب آوری ایران
سال 1403
خانه تاب آوری ایران در پی تاب آوری جامعه
سال 1403
خانه تاب آوری ایران نخستین رسانه تاب آوری کشور + مستند غیررپرتاژی
سال 1403
خانه تاب آوری ایران آموزش کوچینگ دارد
سال 1403
خانه تاب آوری آموزش تاب آوری دارد
سال 1403
خانه تاب آوری ایران وبگاه جامع تاب آوری
سال 1403
بنیانگذار تاب آوری در رسانه های ایران جواد طلسچی است
سال 1403
رسانه های اجتماعی چگونه بر سلامت روان تاثیر می گذارند؟
سال 1403
۱۸ اصل مدیریت رفاه اجتماعی
سال 1403
رسانه تاب آوری ایران اولین خبرگزاری تاب آوری کشور
سال 1403
بهزیستی چیست و چه ارتباطی با تاب آوری دارد؟
سال 1403
تاب آوری در مدرسه چیست و چگونه می توان آن را تقویت کرد؟
سال 1403
سواد رسانه ای به عنوان کلید یک جامعه تاب آور
سال 1403
رسانه تاب آوری برای همه
سال 1403
آموزش تاب آوری چیست؟
سال 1403
رسانه تاب آوری TALISWEB.IR مرجع تخصصی تاب آوری کشور
سال 1403
رسانه تاب آوری با نشانی TALISWEB.IR معتبر است
سال 1403
تکنیک های ذهن آگاهی و تاب آوری
سال 1403
بنیانگذار رسانه تاب آوری کیست؟ رسانه تاب آوری چیست؟
سال 1403
اولین رسانه تاب آوری ایران TALISWEB.IR
سال 1403
تاب آوری نظامی چیست و آموزش آن چگونه است؟
سال 1403
عفت خانه تاب آوری چیست و چگونه نمود پیدا می کند؟
سال 1403
تعریف و تقویت تاب آوری در مدرسه
سال 1403
تاب آوری دیجیتال چیست؟
سال 1403
استراتژی های تاب آوری در پذیرش تغییرات زندگی
سال 1403
آموزش تاب آوری و نحوه پرورش دانش آموزان تاب آور
سال 1403
تاب آوری از فواید خویشتن اندیشی برای رسیدن به اهداف زندگی
سال 1403
استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت های تنظیم هیجانی و تاب آوری
سال 1403
خانه تاب آوری ایران
سال 1403
مدیر و موسس خانه تاب آوری اولین رسانه تاب آوری ایران
سال 1403
رسانه تاب آوری و سواد رسانه ای
سال 1403
رسانه تاب آوری چگونه محقق می شود؟
سال 1403
تاب آوری چیست؟
سال 1403
مفهوم خانه تاب آوری
سال 1403
تاب آوری در شرایط طلاق
سال 1403
تاب آوری در مشاوره چیست؟
سال 1403

سوابق شغلی نسترن قهرمانی

سایر سوابق مترجم متون روانشناسی و تاب آوری رسانه تاب آوری talisweb.ir
1400 - تاکنون