آقای مهندس alireza naghibsadat

Engineer alireza naghibsadat

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک

Researcher ID: (521909)

1
1
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس فناوری اطلاعات صندوق بازنشستگی صنعت نفت (1397-تاکنون)