آقای دکتر Ahmad MishDoust

Dr. Ahmad MishDoust

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

Researcher ID: (523691)

2
1
2
6
6
1
2

Greetings, I am Ahmad Mish Dost, senior in educational psychology, counseling, official culture of education, senior permanent member of Iranian psychologists, member of the scientific committee and reviewers of articles.

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و رفتارهای برون نمود در نوجوانان
 •  ترس از مدرسه در کودکان ؛ علل و راه مقابله با آن

Books

 • پایان نامه بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و رفتارهای برون نمود در نوجوانان (احمد میش دوست) - 1402 - Persian

Education

 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران1400-1402
 • کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی Islamic Azad University of Kermanshah1394-1396

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو کمیته داوران (1402-تاکنون)
 • روانشناس (1400-تاکنون)
 • پژوهشگر در زمینه تربیتی و آموزش (1400-تاکنون)
 • همکاری در برگزاری مطلوب سومین جشنواره ملی تیاتر درسی (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در آموزگار مقطع ابتدایی (1398-تاکنون)
 • سابقه تدریس در تدریس کلاس های تقویتی - خصوصی (1398-تاکنون)

Workshops

 • کوچینگ توسعه فردی - تهران (1403)
 • کتامین تراپی در درمان افسردگی و افکار خودکشی نویدها و امیدها - جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران (1403)
 • آموزش مسایل جنسی به نوجوانان - تبادل داده های ابر آروند (1403)
 • روان شناسی - کشوری (1401)
 • بیشترین شرکت در دوره های فرهنگیان و وبینارها در آموزش و دوره های روان شناسی - بصورت حضوری و غیر حضوری و آنلاین (1400)
 • دوره های کامل ICDL و اتوماسیون اداری و رایانه - آموزشگاه فنی و حرفه ای (1396)