آقای mohammad dehvare

mohammad dehvare

کارشناس آموزش ابتدایی

Researcher ID: (524741)

2

teacher

Workshops

  • توانمندسازی آموزگاران ابتدایی(طرح شهید همت) - آموزشگاه معراج، آموزش وپرورش سراوان (1402)
  • طرح ملی مهراد( مشکلات هیجانی -رفتاری،اختلالات یادگیری،دیرآموزی ) - سالن اجتماعات آموزش وپرورش شهرستان سراوان (1402)