آقای دکتر Hossein Akhlaghkhub

Dr. Hossein Akhlaghkhub

Researcher ID: (525388)

14
2
1
1
1

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در امور تربيتي (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • مربی امور تربیتی نمونه منطقه کامفیروز (1402)