آقای مهندس sadegh peyravi

Engineer sadegh peyravi

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

Researcher ID: (55195)

24
2
4
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

  • کتاب نقش فضاهای معماری در پرورش خلاقیت (تهران:ماهواره) - 1398 - Persian
  • کتاب هویت و مصادیق معماری بومی و سنتی شهرستان بهبهان (تهران: راز نهان، ‏‫) - 1396 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر عامل شرکت معماری ققنوس (1386-1420)