آقای دکتر arash pajang

Dr. arash pajang

دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات

Researcher ID: (55849)

4
3
3
8

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در فناپ تلکام (1395-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در داده پردازی فن آوا (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در مبناتلکام (1393-1394)

Workshops

 • Digital Marketing - Kishtech (1399)
 • ICDL 1&2 - Kishtech (1399)
 • IOT - IEEE (1397)
 • ITIL - ارژنگ (1397)
 • Lead Generation - ارژنگ (1396)
 • CCNA - ارژنگ (1395)
 • EFQM fundation - سامانه پژوهان مدیریت (1394)
 • Network+ - ارژنگ (1394)