عباس شکفته | سیویلیکا

مهندس عباس شکفته

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- گرایش مدیریت پروژه

معرفی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز و علاقه مند به حوزه مهندسی صنایع

استان
بوشهر
شهر
خورموج

علاقه مندی ها

مدیریت و کنترل پروژه
مدیریت تولید و عملیات
مدیریت ریسک
مدیریت کیفیت
نگهداری و تعمیرات
مدیریت منابع انسانی

عضویت عباس شکفته در مجامع و انجمنهای علمی

  • مسئول کارگروه فناوری اطلاعات و برگزاری کارگاه های آموزشی انجمن علمی مهندسی صنایع

مقالات عباس شکفته در کنفرانس های داخلی

بررسی رابطه هوش هیجانی و ریسک پذیری مدیران پروژه: مطالعه موردی: شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (هدکو) و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
سال 1395
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
ارایه الگوی رسیدگی به ادعای پیمانکار در خصوص صورتحساب نهایی پیمان بر اساس شرایط عمومی پیمان
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
استفاده از تکنیک طراحی آزمایش ها جهت بهبود کیفیت کیک اسفنجی: مطالعه موردی
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
بهبود پایداری در خط تولید و افزایش سود در بازار رقابتی با بکارگیری تکنیک اثربخشی کلی تجهیزات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
سال 1396
ارائه شده در دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
اولویت بندی مولفه های طراحی مفهومی در مهندسی سیستم های پیچیده با رویکرد مدیریت دانش با استفاده از روش ترکیبی AHP و TOPSIS
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
ارایه الگوی جامع مدیریت ریسک های منابع انسانی در سازمان ها
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
اولویت بندی حوزه های نوآوری در سازمان با رویکرد چابک سازی
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
اولویت بندی تجهیزات مبتنی بر شاخص OEE با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
اولویت بندی حوزه های نوآوری در سازمان با رویکرد مدیریت دانش
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی سازمان با استفاده از تکنیک Fuzzy AHP (مورد مطالعه: شرکت بازرسی فنی کاوشیار صنعت اوشیدا)
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت ظرفیت و منابع با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت تقاضا با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
بررسی تاثیر مدیریت تقاضا بر مدیریت ظرفیت و منابع با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
اولویت بندی سبک های رهبری با رویکرد چابک سازی سازمان (مطالعه موردی: شرکت مدرن ابزار)
سال 1398
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحدهای نگهداری و تعمیرات شرکت سیمان فارس با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
سال 1398
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
آسیب شناسی رضایت مشتری در سازمانهای آموزشی (مورد مطالعه: مرکز آموزش آزاد و توانمندسازی تخصصی موسسه آموزش عالی زند شیراز)
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
شناسایی و اولویت بندی ریسک های فرآیندی منابع انسانی با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: واحد برنامه ریزی شرکت گاز استان فارس)
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
بررسی تاثیرپذیری عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان از چهاروظیفه اصلی مدیران منابع انسانی در جهت تعیین بهینه پروژه های بهبود(مطالعه موردی: شرکت بابک مس ایرانیان)
سال 1399
ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

تالیفات عباس شکفته

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات(نادریان)
1397 - فارسی
مدیریت تولید و عملیات(ادیبان روز)
1396 - فارسی

سوابق استادی عباس شکفته

مربی موسسه آموزش عالی زند شیراز
null

سوابق شغلی عباس شکفته

تدریس دانشگاهی مدیریت تولید و عملیات
1397 - 1397
تدریس دانشگاهی طرح ریزی واحدهای صنعتی
1397 - 1397
تدریس دانشگاهی برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی ها
1397 - 1397
تدریس دانشگاهی اصول حسابداری و هزینه یابی
1397 - 1397
تدریس دانشگاهی مدیریت کارخانه
1397 - 1397
تدریس دانشگاهی مدیریت تولید
1397 - 1397
تدریس دانشگاهی مدیریت تولید و زنجیره تامین
1397 - 1397
تدریس دانشگاهی تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
1397 - 1397

جوایز و افتخارات عباس شکفته

دانشجوی پژوهشگر برتر موسسه آموزش عالی زند شیراز
1396