آقای مهندس Hasan Sotoude

Engineer Hasan Sotoude

مدرس دانشگاه

Researcher ID: (58510)

23
2
1
4
23
4
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

 • ستوده ، حسن و شهاب زاده ، مرجان ، بررسی عوامل تأثیرگذار بر بروز تصادف میان عابر پیاده و خودرو ، فصلنامه دانش انتظامی فارس شماره 11 دوره سوم پاییز 95 صفحه: 121تا 154 (1395)
 • ستوده ، حسن و قاسمی ، فروغ ، تحلیل سلسله مراتبی شهری استان فارس طی 1345-1390 ، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، دوره 4 ، شماره 14 ، صفحه 41-60 ، پاییز 1392 (1392)

Books

 • طرح پژوهشی بررسی عوامل تاثیر گذار بر بروز تصادف میان عابر پیاده و خودرو (دفتر تحقیقات کاربردی ناجا) - 1395 - Persian

Teaching Experience

 • مربی غیر انتفاعی آپادانا شیراز

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندس ناظر (1390-تاکنون)
 • همکار علمی دانشگاه (1393-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس دانشگاه (1393-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس زبان (1392-1392)

Workshops

 • دوره آموزشی شهروند الکترونیک - موسسه آموزش عالی آزاد نگاره (1394)
 • اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی - موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز (1394)
 • کارگاه آموزشی لیزرل پیشرفته - مرکز اموزشی جهاد دانشگاهی ، فارس (1393)
 • کارگاه طراحی شهری پایدار با موضوع طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت - مرکز مطالعات شهری دیبا افق رایا (1393)
 • کارگاه تخصصی زیبا شناسی فضای جمعی - مرکز پژوهشی هنر ، معماری و شهرسازی نظر (1393)
 • کارگاه تخصصی فرایند شناسی منظر خیابان - مرکز پژوهشی هنر ، معماری و شهرسازی نظر (1393)
 • دوره آموزشی 3DsMax ‌جامع (مقدماتی و پیشرفته) - سازمان مدیریت صنعتی جنوب (1392)
 • دوره آموزشی SPSS ‌ جامع (مقدماتی و پیشرفته) - سازمان مدیریت صنعتی جنوب (1392)
 • دوره آموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور - سازمان مدیریت صنعتی جنوب (1392)
 • همایش ملی عناصر زیبا سازی فضای شهری - شهرداری شیراز (1392)
 • Sustainable urban design - by Center of urban studies of Raya OD.Co (1392)
 • Urban Management - Advanced urban management congress (1392)
 • Urban Economic Management - Advanced urban management congress (1392)
 • Urban Development Management - Advanced urban management congress (1392)
 • Urban Service Management - Advanced urban management congress (1392)
 • Tourism Management - Advanced urban management congress (1392)
 • Advanced Urban Management - Advanced urban management congress (1392)
 • Crisis Management - Advanced urban management congress (1392)
 • Advanced Level Course in English - Iranian Academic Center for Education Culture and Research (1392)
 • دوره بین المللی حمل و نقل شهری - پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی (1391)
 • دوره آموزشی کوتاه مدت GIS مقدماتی - مرکز اموزشی جهاد دانشگاهی ، فارس (1391)
 • international symposium of urban transportation - Center for technology and society of technical university of berlin (1391)
 • workshop on subject “Design is invisible, but design solution is everywhere - international conference of IALE-Iran (1391)

Other

 • مسلط به مدل سازی معادلات ساختاری