آقای دکتر mahdi masoudi ashtiani

Dr. mahdi masoudi ashtiani

دکتری علوم سیاسی-مدیریت حقوقی شرکت دانش بنیان فن آوری نوین نیرو

Researcher ID: (60740)

18
3
7
4
6
1
2
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو هیات تحریریه مجله انجمن تاسیسات و تجهیزات ایران
 • عضو نظام مهندسی معدن استان مرکزی
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی
 • عضو پیوسته انجمن علمی حقوق اداری

ISI Papers

 •   Comparing the Role of the Ruler in the Political Thought of Khajeh Nezam Al-Mulk Tusi and Thomas HobbesInternational Journal of Political Science, Vol 11, No 1 , Spring 2021

Conference Papers

Books

 • کتاب همه جور گوش کن (حماسه سخن) - 1401 - Persian
 • کتاب تحلیلی بر شرایط عمومی پیمان با نگاه حقوق مهندسی (حماسه سخن) - 1401 - Persian
 • کتاب نقدی بر شرایط عمومی پیمان در صنعت احداث (کمال اندیشه) - 1400 - Persian
 • کتاب حقوق اساسی و داوری بررسی قانون کارولینای شمالی (حماسه سخن) - 1400 - Persian
 • کتاب روانشناسی و سیاست (کمال اندیشه) - 1399 - Persian
 • کتاب راه توسعه هند (اردهال) - 1396 - Persian
 • کتاب راههای توسعه در قرن 21 (اردهال) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • رِییس و عضو شورای اسلامی شهر آشتیان (1396-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مدیریت پروژه صنعت نفت و گاز (1383-1391)
 • سابقه کار صنعتی در مدیریت قراردادی و حقوقی و مناقصات (1391-1396)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور حقوقی و قراردادی (1394-1401)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس خبره دادگستری شهرستان آشتیان (1397-1401)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر حقوقی و قراردادی شرکت دانش بنیان فن آوری نوین نیرو (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه دوم پژوهشگر برتر (1401)

Workshops

 • مشاورین حقوقی - دادبان (1399)
 • قرارداد نویسی - دادبان (1399)

Other

 • مدیریت و مشاوره حقوقی و قراردادی دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان