خانم Somayeh Sadat McKian

Somayeh Sadat McKian

دانشجوی دکترا

Researcher ID: (62201)

26
6
1
4
12
2
20
2
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران. به شماره 3931

ISI Papers

 •  • Alimoradi,M;Abdollahi,M;Vazirijavid,R;Mckian,S,S;Ajami,M;Daneshvar,S(2018) Evaluation of metaphors (life and self) in obese and overweight people compared with people of normal weight. Progress in nutrition.
 •  Hashemi,B;Abdollahi, M;Mckian, S,S; Mazloomi,M; Jamshidi,S.(2018) Fat and Sugar Rich Dietary Pattern Is Associated with Negative Metaphorical Statement in Metabolically Healthy Overweight and Obese Men and Women. Progress in nutrition
 •  • McKian, S.S; Tazjzade Namin,A(2015). The relationship between trait and state anxiety and impulsive buying behavior inTehran Universities students. Asian Journal of Research in Business Economics and Management. 4(10), Special Issue: 456-462.
 •  • McKian, S.S;Nejati, V(2014). Risky decision making and a failure of inhibitory control (impulsivity) in students with symptoms of anxiety, stress and depression. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology.Aug:168-173

Conference Papers

Journal Papers

 • Abdollahi Mortza, Ajami Majan, Alimoradi Mohammad, Vazirijavid Roya, McKian Somayeh Sadat, Daneshvar Sahar"Assessment of the effect of a multidimensional intervention on sustainable weight loss, metabolic syndrome and Ghrelin/ Obestatin adipocytokine parameters in an obese woman"Iranian Journal of Basic Medical Sciences.2017 (2017)
 • سمیّه سادات مکّیان"بررسی شبکه سازه های شناختی مرتبط با برند باتوجه به جنسیت مصرف کنندگان درچارچوب نظریه جرج کلی وآزمونRep))"مجله پژوهش های مدیریت برند-علمی پژوهشی- دانشکده علوم اجتماعی واقتصاد،دانشگاه الزهرا.تابستان 92 (1392)
 • سمیّه سادات مکّیان.دکترحسین اسکندری. دکتراحمدبرجعلی. دکتردلارام قدسی"مقایسه تاثیرروایت درمانی ورژیم درمانی برشاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن وچاقی "مجله علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران-علمی پژوهشی،انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .زمستان 89 (1389)
 • سمیّه سادات مکّیان.دکترحسین اسکندری.دکتراحمدبرجعلی.دکتر دلارام قدسی"مقایسه تاثیرروایت درمانی ورژیم درمانی برشاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن وچاقی"دوماهنامه پژوهنده-علمی پژوهشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.آذر ودی 89 (1389)
 • دکترعلیرضادقیقی اصلی،محمدسریرافراز،سمیّه سادات مکّیان،فاطمه فهیمی فر"رویکردی میان رشته ای به پیشگیری از وقوع جرم(رهیافت اقتصادی-روان شناسی)"فصلنامه نظم وامنیت انتظامی-علمی پژوهشی.بهار1388 (1388)
 • سمیّه سادات مکّیان "مورد کاوی استعاره ای برند(بررسی نقش روان شناسی درکارکردنشان تجاری) "دوفصلنامه مدیریت فردا-علمی پژوهشی.بهاروتابستان 1387 (1387)

Books

 • کتاب Health culture and human body (Hayat publications) - 2014 - English

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیریت کلینیک روان شناس راوی (1395-تاکنون)
 • مشاور روان شناس معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران. سرای سلامت منطقه 3 (1386-1394)
 • اانجمن آلزایمر قاصدک(وابسته به انجمن علمی آلزایمرایران) (1387-1387)
 • بیمارستان فوق تخصصی صارم – تخصصی زنان زایمان و نازایی (1387-1387)
 • ماهنامه بهداشت روان وجامعه- ماهنامه سپیده دانایی- ماهنامه فنی تخصصی جامعه صنعت کفش ایران- فصلنامه تخصصی توسعه مهندسی بازار- ماهنامه آوای سلامت(یزد) (1385-تاکنون)
 • برنامه رادیویی راویان ( موج 106 FM ) (1392-1392)
 • برنامه رادیویی نسیم صبح (1395-1395)
 • سابقه تدریس در نیروی انتظامی تهران بزرگ(مرکز مشاوره شمیرانات) (1394-1394)
 • سابقه تدریس در موسسه آموزش عالی شایگان (1388-1389)
 • سابقه تدریس در معاونت گردشگری شهرداری تهران (1391-1391)
 • سابقه تدریس در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران)بیمارستان های ایرانمهر، عرفان، ساسان) (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در کلینیک روان شناسی تارا (1395-1395)

جوایز و افتخارات

 • مقاله برگزیده همایش ملی صنعت تبلیغات (1390)
 • رتبه اول مقطع کارشناسی ورود به مقطع فوق لیسانس جز ده درصد برتر استعداد های درخشان

Workshops

 • Application of music in physical and mental health - Dr Mitra Khalafbeigi WAPR-Iran President Hatef Dustdar Music Therapist (1396)
 • نوروفیدبک در درمان اختلالات روانی( ای ای جی بیوفیدبک) - دانشگاه تهران (1394)
 • کارگاه حلقه کندوکاو بر اساس روش دیالکتیک سقراطی - دکتر آن پیلگرن- کارگاه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ایران (1394)
 • تجدید دیدار با سقراط - دکتر علیا (1394)
 • درآمدی برهرمنیوتیک - دکتر علیا (1394)
 • ترجمه متون فلسفی - دکتر علیا (1394)
 • کارگاه آینده پژوهی و روش های آن - پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1393)
 • دوره تحلیل گفتمان انتقادی - دکتر فرزان سجودی (1393)
 • دوره نظریه روایت - دکترامیرعلی نجومیان (1392)
 • دوره نشانه شناسی تبلیغات - دکترمرتضی بابک معین (1392)
 • دوره مبانی نظری نشانه شناسی - دکترفرزان سجودی (1391)
 • دوره نشانه شناسی ادبیات - دکترحمیدرضاشعیری (1391)
 • International Conference on Negotiation Communication &Sales Management - Prof. Dr. Graeme Codrington, DBA, Professor at London & Duke Business Schools. (1390)
 • Poster Presentation : Efficacy of Diet Therapy on Body Mass Index and Body Image in women with overweight and - SBUMS-Zanjan University of Medical Sciences (1389)
 • Presentation: The methods of creativity and talent improvement in training organization - DHi office-BPIRoffice-Iran Management Society (1389)
 • کارگاه نشانه شناسی،هرمنوتیک،پدیدارشناسی وکاربرد آن در درمان روان پویشی و مشاوره - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی (1388)
 • کارگاه تکنیک ها وکاربردهای هنردرمانی در بیماران روانپزشکی - همایش دانشجویان روانشناسی ایران،دانشگاه شهیدبهشتی (1387)
 • کارگاه مقاله نویسی به سبک APA - همایش دانشجویان روان شناسی ایران ، دانشگاه شهیدبهشتی (1387)
 • کارگاه نقش روایت درمانی در معنای زندگی - همایش ملی معناداری زندگی دانشگاه اصفهان (1386)
 • کارگاه اولین کنگره ملی پیشگیری ودرمان چاقی - انستیتو غدد ایران ودانشگاه شهید بهشتی (1385)