آقای دکتر Ali Mansoori

Dr. Ali Mansoori

مدیریت ساخت و توسعه راهها (معاون مدیرکل راه و شهرسازی)

Researcher ID: (63585)

3
1
3
11
1

ISI Papers

 •  mansoori, a., et al. (2019). "Evaluating the effect of truck size on the amount of Air pollutants emission due to consumption fuel." AUT Journal of Civil Engineering

Journal Papers

 • منصوری, علی, نبی بیدهندی, غلامرضا, امیری, محمد جواد, هویدی, حسن. (1397). ارزیابی تاثیر خط پروژه بر مصرف سوخت و نشر آلاینده ها در حمل و نقل جاده ای. فصلنامه علمی پژوهشی اساس (1397)

Education

 • دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست - الودگی هوا دانشگاه تهران1397
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری 1386
 • کارشناسی مهندسی عمران-عمران 1383

سوابق شغلی و تخصصی

 • رئیس و عضو هیت رئیسه دفتر نظام مهندسی (1386-1390)
 • عضو هیت رئیسه گروه تخصصی ترافیک نظام مهندسی استان (1390-1394)
 • رئیس اداره راه و ترابری (1388-1390)
 • رئیس اداره راه و شهرسازی (1390-1392)
 • رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان (1392-1392)
 • مدیریت ساخت و توسعه راهها ( معاون مدیرکل راه و شهرسازی) (1393-1398)
 • معاون مدیر عامل عمران شهر جدید صدرا (معاونت فنی و اجرایی)-وزارت راه و شهرسازی (1398-1399)
 • عضو هیأت مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید صدرا(وزارت راه و شهرسازی) (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس دانشگاه ازادا اسلامی (1383-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدرس دانشگاه پیام نور (1383-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس مراکز آموزش عالی (1385-1398)