آقای دکتر alireza jazini

Dr. alireza jazini

استاد گروه پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

Researcher ID: (63697)

11
108
1
1

Conference Papers

 • عوامل موثردرموفقیت دانشی فرماندهان و مدیران انتظامی ناجا ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش (1394)
 • بررسی اثر بخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بانک ملت بر اساس روش بازخورد 063 درجه ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت (1393)
 • جزینی علیرضا و حسین شریف پور."تاثیر اقدامات انتظامی در پیشگیری از جرائم مناطق حاشیه نشین با تاکید بر آموزه های دینی و اسلامی(مطالعه موردی : منطقه حاشیه نشین شهرستان آمل)".دومین همایش بین المللی مدیریت حسابداری، افتصادوعلوم اجتماعی (1397)
 • جزینی علیرضا و محسن پناهی."بررسی نقش آموزه های دینی در مبارزه با مشروبات الکلی با رویکرد اجتماعی و انتظامی در استان کردستان".نخستین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی ازدیدگاه اسلام ( پیشگیری ومقابله) (1397)
 • جزینی علیرضا و محسن پناهی."تاثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی با تاکید بر نقش نماز".نخستین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی ازدیدگاه اسلام ( پیشگیری ومقابله) (1397)
 • امیری ،سروش و علیرضا جزینی."نسبت قرآن با اصالت صلح و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل".همایش بین المللی سیره نبوی، نظم و امنیت اجتماعی(سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه). (1395)
 • امیری ،سروش و علیرضا جزینی."ارتباطات و دیپلماسی پیامبر اسلام(ص) (درون­مرزی-فرامرزی)".همایش بین المللی سیره نبوی، نظم و امنیت اجتماعی(سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه) معاونت اجتماعی ناجا. (1395)
 • جزینی، علیرضا و محمد جهانتاب."عوامل موثر در موفقیت فرماندهی و مدیریت انتظامی.همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی چیستی افق ها و فرصت ها"، دانشگاه علوم انتظامی (1392)
 • جزینی، علیرضا. "استراتژی منابع انسانی و تاثیر آن بر نگهداشت". مجموعه مقالات همایش نگهداشت نیروی انسانی ناجا. (1389)
 • جزینی، علیرضا و محمد نسل. "راهبردهای پلیس برای توانمندسازی کارکنان در امر پیشگیری". همایش علمی تخصصی توانمندسازی کارکنان پلیس بازرسی کل ناجا. (1389)
 • جزینی، علیرضا. "مدیریت لجستیک در شرایط بحران". همایش علمی کیفیت بخشی عملیات آماد در بحران آماد ناجا. (1387)

Journal Papers

 • مدل ترکیبی لجستیک چابک و تاب آور در سازمان های پلیسی با استفاده از روش تحلیل تماتیک منتشر شده در Industrial Management Studies (1402)
 • طراحی الگوی راهبردی مدیریت انتظامی حین وقوع بحران ناشی از مخاطرات طبیعی با تاکید برسیل منتشر شده در Journal of Research Police Science (1401)
 • الگوی راهبردی کشف علمی جرایم مواد مخدر منتشر شده در National Security (1401)
 • اولویت ها و چالشهای اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا منتشر شده در Journal of Border Science and Technology (1400)
 • ابعاد و مولفه های جرم یابی جرایم سازمان یافته فراملی منتشر شده در International Legal Resarch (1400)
 • تاثیر مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی فناوری اطلاعات منتشر شده در Information and communication Technology in policing (1400)
 • تاثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی (با تاکید بر نقش نماز) منتشر شده در Bi-Quarterly Journal of Islamic Studies on Social Injuries (1399)
 • بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی منتشر شده در Journal of Research Police Science (1398)
 • الگوی مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری اجتماعی از جرم منتشر شده در Police Management Studies Quarterly (1398)
 • رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم منتشر شده در Journal of Research Police Science (1397)
 • شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی منتشر شده در Journal of Research Police Science (1397)
 • شناسایی عوامل موثر بر کنترل انتظامی و اجتماعی لیگ برتر فوتبال در شهرآورد پایتخت منتشر شده در Journal of Sport Management Studies (1396)
 • تاثیر وظیفه محوری بر عملکرد پلیس منتشر شده در Police Management Studies Quarterly (1393)
 • طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیران در پلیس پیشگیری (مورد مطالعه: کلانتری) منتشر شده در Police Management Studies Quarterly (1391)
 • رابطه بین ماموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی ۱۱۰ با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان لرستان منتشر شده در Police Management Studies Quarterly (1387)
 • رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی و اقتصادی) ورامین با امنیت عمومی منتشر شده در Police Management Studies Quarterly (1386)
 • عوامل موثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا منتشر شده در Journal of Research Police Science (1385)
 • یاراحمدی، مسعود، جزینی، علیرضا، بارانی، محمد و یوسف محمدی مقدم."راهبردهای پیشگیرانه پلیس با رویکرد عدالت ترمیمی".فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم سال هجدهم شماره 67 (1402)
 • جزینی، علیرضا، داودی دهاقانی، ابراهیم و مصطفی معافی."راهکارهای مانع زدایی از خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری های استان مازندران".نشریه علمی انتظام اجتماعی سال پانزدهم شماره 2 (1402)
 • محمدولی، مجید، جزینی، علیرضا، احمدی مقدم، اسماعیل و رضا عبدالرحمانی."راهبردهای پیشگیری انتظامی از جرم مبتنی بر تسهیم نقش های برون سازمانی".فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی سال هجدم شماره 2 (1402)
 • علیرضا جزینی."ابلاغ اوراق قضائی." دانشنامه پلیس. (1401)
 • علیرضا جزینی."انواع پیشگیری از جرم".دانشنامه پلیس. (1401)
 • علیرضا جزینی."انواع وضعیت های امنیتی ".دانشنامه پلیس. (1401)
 • علیرضا جزینی."ایجاد مزاحمت".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."آینده پژوهی در پیشگیری از جرایم".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."بلوک بندی و نقش افسر بلوک".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."پدافند غیرعامل".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."پیشگیری از اعتیاد".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."پیشگیری از وقوع جرائم سایبری".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."پیشگیری مشارکتی از جرم".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."جرائم سایبری".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."فرماندهی و کنترل".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."فوریت های پلیسی".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."مبارزه با جرائم سایبری".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."مزاحمت های خیابانی".دانشنامه پلیس. (1401)
 • علیرضا جزینی."مفهوم شناسی جرم".دانشنامه پلیس (1401)
 • علیرضا جزینی."هزینه جرم".دانشنامه پلیس (1401)
 • محمدولی، مجید، جزینی، علیرضا،احمدی مقدم، اسماعیل و رضا عبدالرحمانی."راهبردهای پیشگیری انتظامی از جرم از طریق توسعه توانمندی سازمان پلیس ".فصلنامه توسعه سازمانی پلیس سال نوزدهم شماره 83 (1401)
 • یاراحمدی، مسعود، جزینی،علیرضا، بارانی، محمد و یوسف محمدی مقدم."رهنامه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری ترمیمی از جرم".نشریه علمی انتظام اجتماعی سال چهاردهم شماره 3 (1401)
 • جزینی، علیرضا،دلاور،علی،عامری، محمد علی و علیرضا گزمه."راهبردهای انتظامی مبارزه با مواد مخدر (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان سیستانوبلوچستان)".پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی سال چهاردهم شماره 54 (1400)
 • رضایی،امیر،امین صارمی،نوذر،جزینی،علیرضا و فریبا شایگان."طراحی الگوی راهبردی مدیریت انتظامی بحران های طبیعی درناجا (با تاکید براقدامات قبل از وقوع بحران سیل)".پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی سال چهاردهم شماره 55 (1400)
 • اصانلو،علی،جزینی،علیرضا و رحیم بیاتی."نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی در مدیریت انتظامی قاچاق کالا (موردمطالعه: شهرستان کبودرآهنگ)".پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال نهم شماره 33 (1400)
 • جزینی،علیرضا،هاشمی،علی و محمد زروندی."تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد کلانتری".فصلنامه توسعه سازمانی پلیس سال هجدهم شماره 78 (1400)
 • جزینی ، علیرضا و کیاوش سلطانی."تبیین ارتباط بین فرسودگی و جرائم در بافتهای فرسوده تهران".فصلنامه علمی پژوهش های جرم شناختی پلیس دوره دوم شماره 3 (1400)
 • کریمی،احمدوند، علی محمد،جزینی،علیرضا و اصحاب حبیب زاده."راهبردهای جرم یابی جرائم سازمان یافته مواد مخدر".فصلنامه علمی پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دوره شانزدهم شماره اول (1400)
 • علیرضا جزینی."تدوین سیاست کلی انتظامی کشور".فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا سال ششم شماره 19 (1400)
 • جزینی،علیرضا،بارانی پسیان، وحید و مهدی بهمدی."تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافتهای فرسوده شهری".نشریه علمی انتظام اجتماعی سال سیزدهم شماره3 (1400)
 • کاشف،حمیدرضا، جزینی، علیرضا و محسن بیگی ."آسیب شناسی عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر (مورد مطالعه مشهد مقدس)".فصلنامه دانش مبارزه با مواد مخدر دوره 9 شماره 16 (1399)
 • جزینی ، علیرضا و زکریا محمد رحیمی."تاثیر ابزارها و روش های عملیات روانی در کنترل تجمعات غیرقانونی و اعتراض‎ آمیز".فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی قزوین دوره 1399 شماره 34 (1399)
 • آقایی،میلاد، کزازی،ابوالفضل ،جزینی،علیرضا، امیری، مقصود و محمدتقی تقوی فرد."مدل لجستیک چابک و تاب آور در پلیس پیشگیری با استفاده از روش تحلیل تماتیک".فصلنامه علمی مدیریت منابع در نیروی انتظامی سال هشتم شماره 2 (1399)
 • جزینی،علیرضا و کیاوش سلطانی."تحلیل تجربیات جهانی پلیس برای کاهش آسیب های اجتماعی و جرائم در بافت فرسوده".فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس دوره یازدهم شماره 41 (1399)
 • جزینی، علیرضا، داودی دهاقانی،ابراهیم و فرج نظری."رابطه مهارت هوش هیجانی با عملکرد گشتهای انتظامی درسرکلانتری یکم تهران بزرگ ".نشریه علمی انتظام اجتماعی سال دوازدهم شماره 1. (1399)
 • آقایی، میلاد، کزازی، ابوالفضل، جزینی، علیرضا، امیری، مقصود و محمدتقی تقوی فرد."مدل لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری".فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت انتظامی سال پانزدهم شماره 3 (1399)
 • امیری، سروش، جزینی، علیرضا و فرزاد سلیمانی."عوامل موثر در حضور و نفوذ داعش و وهابیت در استان کرمانشاه".فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی سال چهاردهم ویژه نامه (1398)
 • جزینی ،علیرضا ، محمدعلی فرهادی."پدیده کودکان خیابانی و پیشگیری از آن با رویکرد پلیسی بر اساس آموزه های اسلامی".فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی فارس سال ششم شماره 21 (1398)
 • الوانی ،سید مهدی ، صرامی، حمید رضا،صالح ، عباس و علیرضا جزینی."طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد بارویکرد فرهنگی".فصلنامه علمی ، پژوهشی اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد سال سیزدهم شماره 53 (1398)
 • درویشی صیاد ، جزینی ، علیرضا و رضا خداداد."شناسایی اقدامات اجرایی پیشگیری از سرقت خرد در استان قم".نشریه انتظام اجتماعی سال یازدهم شماره 4 (1398)
 • علیرضا جزینی."تاثیر دوره های آموزش مجازی دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش".فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال پنجم شماره 16 (1397)
 • سلیمی، اکبر و علیرضا جزینی."نحوه ی کنترل مجرمان سابقه دار جهت پیشگیری از تکرار جرم پس از رهایی از زندان)مورد مطالعه: شهرستان گرگان)".فصلنامه دانش انتظامی گلستان سال نهم شماره 37 (1397)
 • علیرضا جزینی و مهرداد عظیمی نیا."بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران".فصلنامه علمی - ترویجی بازرسی کل ناجا سال دوازدهم شماره 43 (1397)
 • جلالی میلاد , کنعانی اکبر , نصرتی رضا و علیرضا جزینی."تاثیر مدیریت انتظامی فوریت های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج)".فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی البرز سال ششم شماره 20 (1397)
 • جزینی علیرضا, صرامی حمید, شعبانی سعید و سجاد شیرمحمدی."تاثیر پیشگیری رشدمدار در کاهش گرایش به اعتیاد".فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی زنجان سال هشتم شماره 29 (1397)
 • جزینی ،علیرضا و سیدیاسین اطیابی."تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری (مورد مطالعه: معاونت نیروی انسانی ناجا)".فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا سال سیزدهم شماره 51 (1397)
 • نوری زادگان، مهدی و علیرضا جزینی."ارزیابی متوالی کارایی نسبی عملکرد یگان های بازرسی فرماندهی انتظامی استان های کشور".فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی دوره 12 شماره 44 (1397)
 • جزینی، علیرضا ، مرشدی ، مسعود و مهدی محمدی."تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش سرقت از منزل".فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم سال سیزدهم شماره 84 (1397)
 • جزینی ، علیرضا و مهدی نوریزادگان."طراحی ابزار مقایسه ارزیابی کارایی نسبی عملکرد یگانهای بازرسی ناجا".فصلنامه نظارت و بازرسی سال دوازدهم شماره 46 (1397)
 • جزینی،علیرضا و غلامعلی مالداری."نحوه افزایش عملکرد سازمان های مردم نهاد در رابطه با مصرف مواد مخدر(مورد مطالعه: شهر مشهد مقدس)".فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خراسان رضوی سال 37 شماره 9. (1396)
 • جزینی، علیرضا و یوسف دهقانی."روش های پیشگیری از توزیع مواد مخدر".فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی.سال 12 شماره 3. (1396)
 • جزینی، علیرضا و کیومرث بابائی."عوامل موثر ساختار سازمانی بر اشراف اطلاعاتی".فصلنامه پژوهشهای اطلاعاتی و جنائی سال دوازدهم شماره اول. (1396)
 • کاشف، حمیدرضا، جزینی، علیرضا و افشار امیری."ارائه الگوی راهبردی در اداره امور مبارزه با موادمخدر بر اساس منظومه فکری حضرت آیت االله العظمی امام خامنه ای فصلنامه امنیت ملی سال هشتم شماره 27 (1396)
 • بابائی ، کیومرث،جزینی، علیرضا , محمد جوانمرد."تبیین ارتباط عناصرسازمانی باشایستگی مدیران پاواناجا(مورد مطالعه : پاوای استانهای غربی )".فصلنامه پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی سال دوازدهم ویژه نامه سال. (1396)
 • برزگر، علیرضا؛ جزینی، علیرضا و وحید عضدی."عوامل موثر در ارتباطات روسای کلانتری با ارباب رجوع (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان کرمان)".فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی سال دوازدهم شماره3 (1396)
 • خالدیان، محمد ، جزینی، علیرضا ،نعمتی ،فاطمه و سمیه سلمانی."تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر رضایتمندی زناشویی افراد معتاد".فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد سال چهارم شماره14 (1396)
 • رسولی دیسفانی ،حسن , علیرضا جزینی ."ارزیابی آموزش شبیه سازهای تیراندازی".فصلنامه علمی پژوهشی آموزش در علوم انتظامی سال چهارم شماره 15 (1396)
 • جزینی، علیرضا و سروش امیری."نسبت پلیس جامعه محور و سرمایه های اجتماعی در پیشگیری از جرم".فصلنامه علمی ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم سال دوازدهم شماره 44 (1396)
 • جزینی، علیرضا و حبیب الله مرادی."تاثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمانی (موردمطالعه، بازرسی کل ناجا)".فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی سال یازدهم شماره 40 (1396)
 • جزینی،علیرضا ،تقوی، منصور و الهه نوروزی."تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان".فصلنامه مدیریت شهری سال شانزدهم شماره 46 (1396)
 • جزینی، علیرضا و مجید عسگر. "بررسی میزان رضایتمندی مشتریان بر اساس مدل ACSI (موردمطالعه: بانک قوامین)". فصلنامه اندیشه آماد.سال پانزدهم شماره57 (1395)
 • علیرضا جزینی."تاثیر مدیریت پیشگیری اولیه از اعتیاد بر دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان" فصلنامه اعتیاد پژوهی سال دهم شماره 37 (1395)
 • جزینی، علیرضا، محمدولی، مجید و اصغر رجبی."شناسایی و اولویت بندی مهارت های موردنیاز اپراتورهای مراکز فوریتی پلیس 110 (موردمطالعه ف.ا.تهران بزرگ)". فصلنامه پژوهش های پلیس و نظم و عمومی سال دوم (1395)
 • جزینی، علیرضا و محسن دیانتی."تاثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی ها".فصلنامه دانش انتظامی البرز سال چهارم شماره سوم (1395)
 • جزینی ،علیرضا, تقوی، منصور, غلامعلی مالداری ."نحوه بهبود عملکرد سازمان های مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی سال چهارم شماره 48. (1395)
 • آهی،پرویز،جزینی،علیرضا،علی رفیعی."ارزیابی عملکرد ایستگاههای پلیس در پیشگیری از جرائم خرد (موردمطالعه:فرماندهی انتظامی شهر اهواز)".فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خوزستان سال سوم شماره 51. (1395)
 • جزینی، علیرضا، نایب پور، محمد و احمد چراغی."تاثیر عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتریها در کاهش ارجاع پرونده ها به مراجع قضائی". سال نهم شماره 6 پیاپی 29. (1395)
 • علیرضا جزینی."تعیین رابطه بین هوش مالی و ریسک پذیری کارکنان (موردمطالعه: سازمان ورزش شهرداری تهران)".فصلنامه مدیریت شهری سال پانزدهم شماره 43. (1395)
 • علیرضا جزینی."برنامه ریزی مسیر شغلی روسای کلانتری".فصلنامه منابع انسانی ناجا سال یازدهم شماره 44. (1395)
 • جزینی، علیرضا، بصیرت، مقصود و حمید عظیمی. "تاثیر نگهبان محله بر کاهش سرقت مجتمع های تجاری (مورد مطالعه مراکز تجاری و مجتمع های سپادوگردشگری مشهد مقدس)"، فصلنامه پژوهش های پلیس و نظم و عمومی. سال اول زمستان (1394)
 • رضایی، عزیزالله، محمدی مقدم، یوسف و علیرضا جزینی. "تاثیر مدیریت دانش در بهره وری کارکنان پلیس پیشگیری استان خراسان جنوبی". فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی. سال چهارم شماره اول (1394)
 • علیرضا جزینی."تاثیر مواد مخدر و روان گردان ها برامنیت اجتماعی".فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد سال دوم شماره هفتم (1394)
 • غلامی، بابک و علیرضا جزینی."بررسی عوامل محیطی موثر بر بروز آسیب های عملکردی روسای کلانتری (موردمطالعه فاتب)".فصلنامه نظارت و بازرسی سال 9 شماره 33 (1394)
 • جزینی، علیرضا و عباس سلطانی."تاثیر مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی کارکنان".فصلنامه نظارت و بازرسی سال دهم شماره 35 (1394)
 • علیرضا جزینی."تاثیر ارزش محوری بر عملکرد فرماندهان".فصلنامه نظم و امنیت انتظامی سال هشتم شماره سوم (1394)
 • علیرضا جزینی."پژوهش در مبارزه با موادمخدر".نشریه ایران پاک شماره 98 (1394)
 • جزینی، علیرضا و محمدعلی نوری ن‍ژاد."تاثیر رویکرد محله محوری در برقراری امنیت عمومی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)".فصلنامه انتظام اجتماعی سال ششم شماره چهارم (1393)
 • جزینی، علیرضا، و مجید نوایی."طراحی مدل توانمندسازی پویای کارکنان برای ارتقاء شایستگی و عملکرد مدیران ناجا".فصلنامه نظارت و بازرسی سال هشتم شماره 27 (1393)
 • جزینی، علیرضا، طباطبایی، سید محسن و عباس افرازه."نوع شناسی راهبرد های مدیریت دانش در پلیس ارائه الگوی یکپارچه سه سطحی".فصلنامه نظم و امنیت انتظامی سال هفتم شماره دوم (1393)
 • جزینی، علیرضا، میرزا خانی، عبدالرحمن وصیاد درویشی."کاهش اختلال هنجاری، گامی بلند در پیشگیری اجتماعی از جرم".فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم سال 11 شماره 34 (1393)
 • جزینی، علیرضا و محمد جهانتباب. "خلاقیت و آینده اندیشی در فرماندهی و مدیریت انتظامی". چکیده مقالات همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی؛ چیستی، افق ها و فرصت ها. دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده فرماندهی و ستاد (1392)
 • جزینی، علیرضا، نوایی، مجید و سعید محمدی."تعامل نیروی انتظامی با بسیج در پیشگیری از جرائم امنیتی".فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی سال هشتم دوره دوم (1392)
 • جزینی، علیرضا، طباطبایی، سید محسن و نوایی مجید."بررسی تاثیر انسان محوری بر عملکرد پلیس".فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی سال اول شماره چهارم (1392)
 • جزینی، علیرضا"ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد ناجا مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)".فصلنامه نظارت و بازرسی سال 26 شماره 7 (1392)
 • جزینی، علیرضا. "تاثیر دانش محوری بر عملکرد پلیس". فصلنامه نظم و امنیت انتظامی. سال پنجم شماره چهارم (1391)
 • جزینی، علیرضا، زائری، امید و علی محمد اخوان. "بررسی تاثیر سبک رهبری فرماندهان و مدیران بر انضباط کارکنان کلانتری های استان تهران". فصلنامه منابع انسانی ناجا. سال ششم شماره 25 (1390)
 • شریف زاده، فتاح، جزینی، علیرضا و یوسف محمدی مقدم. "تبیین ابعاد و مولفه های کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس پیشگیری ناجا". فصلنامه منابع انسانی ناجا. سال ششم شماره 23 (1390)
 • جزینی، علیرضا، قهرمانی، علی اکبر و مهدی عسگری. "بررسی عملکرد فرماندهان انتظامی در انطباق با الگوی مدیریت پلیس جامعه محور". فصلنامه دانش انتظامی گیلان. سال اول شماره یکم (1390)
 • جزینی، علیرضا و محمد بارانی. "سیاست جنایی پلیس در قبال کودکان و نوجوانان معارض قانون". مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان. (1388)
 • علیرضا جزینی. "کنکاشی بر تشکیل مجدد پلیس قضایی". فصلنامه دانش انتظامی سال ششم شماره چهارم. (1383)
 • عبدی، توحید و علیرضا جزینی. "تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی (پلیس 110)". فصلنامه دانش انتظامی سال دوم شماره یکم (1380)

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در استاد (1382-1402)