آقای دکتر Abbas Rahbari

Dr. Abbas Rahbari

هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (64282)

11
17
16
5
2

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در اسلام و ایران (انتشارات دانش بنیان مهر) - 1401 - Persian
 • کتاب مراتع شهرستان تویسرکان (انتشارات دانش بنیان مهر) - 1400 - Persian
 • کتاب امام صادق(ع) و تمدن اسلامی (انتشارات دانش بنیان مهر) - 1400 - Persian
 • کتاب مأخذ شناسی تاریخ اسلامی (انتشارات دانش بنیان فوزی) - 1398 - Persian
 • کتاب شفاعت در قران و سیره پیامبر اکرم(ص) (نشر سفیر قلم) - 1397 - Persian
 • کتاب سیری در جمعیت شناسی اسلامی (انتشارات گلشن حیاتی) - 1397 - Persian
 • کتاب مهارت کنترل آفات و امراض گیاهی (انتشارات گلشن حیاتی) - 1397 - Persian
 • پایان نامه جایگاه علمی امام صادق (ع) در تمدن اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی خمین) - 1397 - Persian
 • کتاب کسب و کار در اسلام (انتشارات شلمچه) - 1396 - Persian
 • کتاب کسب و کار در اسلام( مجموعه کتابهای دوره تحکیم سواد) (نشرسازمان نهضت سوادآموزی) - 1396 - Persian
 • کتاب سیمای زراعت در قران و حدیث (انتشارات نوبیان) - 1395 - Persian
 • کتاب آشنایی با علوم قرانی (انتشارات گلشن حیاتی) - 1394 - Persian
 • کتاب اخلاق در سیره معصومین (ع) (انتشارات گلشن حیاتی) - 1394 - Persian
 • کتاب یاد بگیریم و عمل کنیم (سازمان نهضت سواد آموزی) - 1385 - Persian
 • پایان نامه اهمیت زراعت از دیدگاه قران و حدیث (دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی) - 1380 - Persian
 • کتاب کشت گندم و جو (شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران) - 1379 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (1393-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس تربیت معلم (1373-1392)