علی باشتنی | سیویلیکا

مهندس علی باشتنی

دانش آموخته کارشناسی ارشد

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه حکیم سبزواری

استان
خراسان رضوی

مقالات علی باشتنی در کنفرانس های داخلی

Optimization of compressive strength of cement mortar containing Nano-SiO2 using Taguchi method
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
مبانی طراحی مدل هیدرولیکی گرداب در نیروگاه های برق آبی
سال 1399
ارائه شده در نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
طرح سازه ای مخزن مدل آزمایشگاهی گرداب
سال 1400
ارائه شده در بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
طراحی سیستم چرخش آب در مدل هیدرولیکی گرداب
سال 1401
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بررسی تاثیر صفحه ضد گرداب در دهانه آبگیرها
سال 1401
ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
علی باشتنی، حامد سرکرده، سید جمال الدین حسینی نژاد. "بررسی روش اندازه گیری PIVدر مدل های هیدرولیکی گرداب ." بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه مراغه (1402)
سال 1402
علی باشتنی، حامد سرکرده، محمد علی بهرآبادی. "مبانی طراحی مدل هیدرولیکی سرریز پلکانی." دوازدهمین کنگره بین المللی مهنسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
سال 1400

مقالات علی باشتنی در ژورنال های داخلی

باشتنی، علی و حامد سرکرده. "طراحی و راه اندازی یک مدل آزمایشگاهی گرداب های سطح آزاد در آبگیرها (شامل مروری بر مدل های آزمایشگاهی ساخته شده)." نشریه علمی و پژوهشی سازه هیدرولیکی(JHS)، دانشگاه شهید چمران، اهواز
سال 1401

تالیفات علی باشتنی

طراحي پل هاي کامپوزيتي فولادي-بتني با يروکدها جلد اول(انتشارات جهاد دانشگاهي)
1401 - فارسی
طراحي پل هاي کامپوزيتي فولادي-بتني با يروکدها جلد دوم(انتشارات جهاد دانشگاهي)
1401 - فارسی
ماشين آلات عمراني (جلد اول)(انتشارات جهاد دانشگاهي)
1401 - فارسی
ماشين آلات عمراني (جلد دوم)(انتشارات جهاد دانشگاهي)
1401 - فارسی
مديريت و روش هاي اجرايي پروژه هاي عمراني (جلد اول)(انتشارات جهاد دانشگاهي)
1401 - فارسی
مديريت و روش هاي اجرايي پروژه هاي عمراني (جلد دوم)(انتشارات جهاد دانشگاهي)
1401 - فارسی

تحصیلات علی باشتنی

کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی
1398 - 1401
کارشناسی مهندسی عمران
1393 - 1398