نوید جلاییان قانع | سیویلیکا

مهندس نوید جلاییان قانع

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

معرفی

دانشجوی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و علاقه مند به حوزه معماری و شهرسازی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

علاقه مندی ها

آموزش معماری
فرآیند طراحی
معماری اسلامی
طراحی معماری

مقالات نوید جلاییان قانع در کنفرانس های داخلی

مفهوم روانشناسانه خلوت در خانه های سنتی و معاصر
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
بررسی تاثیر متقابل فرهنگ بر سیما و منظر شهری در دوران اسلامی و معاصر
سال 1395
ارائه شده در همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
اخلاق کانت از دیدگاه مطهری و نمود آن در معماری
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
تبلور نیارش در بناهای سنتی (نمونه موردی: مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام)
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
پایگاه های استدلال نقد در معماری بر مبنای مدل ASA
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
آرمانشهر فارابی الگویی برای شهرهای پیشرو کشورهای اسلامی
سال 1397
ارائه شده در کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

مقالات نوید جلاییان قانع در ژورنال های داخلی

بررسی شکلی-تاریخی هستۀ اولیۀ کالبد معماری حرم مطهر رضوی با تکیه بر اسناد روایی و در تطابق با طرح‌مایه‌های معماری کاخ‌های ساسانی و صدر اسلام
سال 1399
ارائه شده در ماهنامه باغ نظر
در جست وجوی مفاهیم و مولفه های سکونت در معماری (از منظر اندیشه های مارتین هایدگر، کریستیان نوربرگ شولتز و معماران معاصر غرب)
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه فضای زیست
بررسی تاثیر نمای دو پوسته و هندسه آن بر کنترل نور روز در فضاهای اداری (مدل سازی و تحلیل نور روز به وسیله نرم افزار دیوا)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های معماری نوین

طرح های پژوهشی نوید جلاییان قانع

پژوهش در متون و ادوار تاریخی و بازآفرینی آثار (پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن)
سال 1397
طراحی زائرسرا در مشهد مبتنی بر بازشناسی مفهوم زیارت امام رضا (ع)
سال 1397

تالیفات نوید جلاییان قانع

تجربه‌های طراحی با نگاهی به آثار دانشجویان معماری(علم معمار)
1396 - فارسی

سوابق استادی نوید جلاییان قانع

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
1401
استاد مدعو دانشگاه خیام
1397

تحصیلات نوید جلاییان قانع

دکتری حرفه ای معماری
1397
کارشناسی ارشد معماری اسلامی
1394 - 1397
کارشناسی معماری
1390 - 1394