آقای دکتر Mostafa KeikhayFarzaneh

Dr. Mostafa KeikhayFarzaneh

دکترای مدیریت تکنولوژی

Researcher ID: (66765)

2
5
2
4
3
2
11
4
3

ISI Papers

Conference Papers

Books

 • کتاب استقرار دولت الکترونیک (سنجش و دانش) - 1397 - Persian
 • کتاب کارآفرینی دانشگاهی (ندای کارآفرین) - 1397 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس انفورماتیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان (1385-1387)
 • مدیر دفتر خدمات پلیس +۱۰ شهید طباطبایی زاهدان (1385-تاکنون)
 • سازمان نظام صنفی رایانه ای استان سیستان و بلوچستان (1391-1394)

جوایز و افتخارات

 • رتبه اول کنکور دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی (1395)
 • رتبه اول کنکور سراسری پسران شهر زاهدان با رتبه 381 کشوری (1379)

Workshops

 • Negotiation Communication & Sale Management - Yazd (2010)
 • Microsoft Technology Specialist - Dubai (2010)
 • خلاقیت شناسی، TRIZ، مدیریت و مهندسی نوآوری - تهران (1390)
 • مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) - سازمان نظام صنفی رایانه ای استان، زاهدان (1389)
 • مجمع جهانی مدیریت - یزد (1389)
 • مدیریت استراتژیک - دانشگاه تهران (1388)
 • مهارتهای زندگی و کنترل استرس - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، زاهدان (1386)
 • اصول و فنون مذاکره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، زاهدان (1385)
 • نوآوری در سازمانهای خدماتی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، زاهدان (1385)
 • انگیزش و بهسازی منابع انسانی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، زاهدان (1385)
 • نوآوری در سازمانهای خدماتی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، زاهدان (1385)