آقای دکتر Vajhollah Ghorbanizadeh

Dr. Vajhollah Ghorbanizadeh

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (70918)

25
112
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers