آقای دکتر Alireza Rezvanian

Dr. Alireza Rezvanian

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر - دانشگاه علم و فرهنگ

فرد مهم علمی - Researcher ID: (7226)

41
2
4
1
10
5
7
123

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Books

 • کتاب Cellular Learning Automata: Theory and Applications (Springer) - 2021 - English
 • کتاب Learning Automata Approach for Social Networks (Springer) - 2019 - English
 • کتاب Recent Advances in Learning Automata (Springer) - 2018 - English
 • کتاب Stochastic Social Networks: Measures and Algorithms (LAP LAMBERT Academic Publishing) - 2016 - English

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • پژوهشگاه نیرو (1396-1398)
 • پژوهشگاه دانشهای بنیادی (1395-1398)
 • سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی همدان (1393-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (1387-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور همدان (1387-1395)
 • سابقه تدریس در دانشگاه صدرا تهران (1395-1398)
 • سابقه تدریس در دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران (1396-1399)
 • سابقه تدریس در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (1397-1398)
 • سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ تهران (1397-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر پراستناد 2 درصد برتر 2022 (1401)
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ (1400)
 • بنیاد ملی نخبگان (1396)
 • Professor Hesabi Doctoral Dissertation Award (1396)
 • برگزیده ممتاز استعدادهای درخشان ورودی بدون آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) (1389)

Other

 • دبیر کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشگاه علم و فرهنگ از سال 1402
 • عضو هیئت رئیسه مجمع کامپیوتر IEEE شاخه ایران از سال 1401