آقای دکتر Mahmoud Azhdari

Dr. Mahmoud Azhdari

معمار، مدرس و پژوهشگر حوزه معماری و فلسفه

Researcher ID: (72996)

8
9
4
4
14
3
15

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو همکار سازمان نظام مهندسی استان تهران
 • عضو همکار انجمن بتن ایران
 • عضو همکار کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو مادام العمر انجمن آموزش مهندسی ایران
 • عضو همکار مؤسسه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان
 • عضویت گروه پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • عضو وابسته انجمن معماری و شهرسازی ایران
 • عضو پیوسته انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو همکار جامعه مهندسان معماری داخلی ایران
 • عضو پیوسته انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان استان تهران
 • عضو نویسنده صندوق اعتباری هنر
 • عضو نویسنده سرای اهل قلم
 • عضو پیوسته سازمان مرد نهاد خانه معماران چلیپا
 • عضو دانشجو سازمان بین المللی دانشگاهیان
 • عضو وابسته دانشجویی موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

Conference Papers

Books

 • کتاب ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻤﺎری (انتشارات صالحیان) - 1400 - Persian
 • کتاب جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اختر‌شناسی (انتشارات صالحیان) - 1400 - Persian
 • کتاب ﺟﺴﺘﺎری در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ (انتشارات صالحیان) - 1400 - Persian
 • کتاب ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎری در ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار (انتشارات صالحیان) - 1400 - Persian
 • کتاب معماری، شهر، تمثیل (انتشارات صالحیان) - 1400 - Persian
 • کتاب طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل (انتشارات صالحیان) - 1399 - Persian
 • کتاب معماری دیپلماتیک؛ طراحی سفارتخانه (انتشارات جالیز) - 1399 - Persian
 • پایان نامه طراحی معماری برج مسکونی در منطقه 22 تهران بزرگ با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافندغیرعامل (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1398 - Persian
 • پایان نامه معماری دیپلماتیک، طراحی سفارت خانه (موسسه آموزش عالی آ.ب.آ) - 1392 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندسین مشاور موژدا و همکاران (1389-1394)
 • پروژه طرح و توسعه بیمارستان رازی (1394-1395)
 • مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (1395-1396)
 • شرکت ستاره اطلس پارس (1396-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • عضو کمیته علمی و داوران پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران (1401)
 • عضو کمیته علمی و داوران نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران (1401)
 • عضو کمیته علمی و داوران نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران (1401)
 • عضو کمیته علمی و داوران یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران (1400)
 • عضو کمیته علمی و داوران ششمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی (1400)
 • عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه (1400)
 • عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی (1400)
 • عضو کمیته علمی و داوران نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران (1400)
 • عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کار آفرینی و توسعه کسب و کار (1399)
 • عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان (1399)
 • عضو کمیته علمی و داوران نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (1399)
 • دارنده گواهی - Euro Cert Certificate for Science - کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان، دبی با شماره 14772 (1395)
 • دارنده گواهی - Australian universal academy - سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، استانبول - کشور ترکیه با شماره AUA2644 (1395)
 • دارنده گواهی - Australian universal academy - از پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، استانبول - کشور ترکیه با شماره AUA2697 (1395)

Workshops

 • شرکت در دوره آموزشی کنفرانس - پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران (1396)
 • شرکت در دوره آموزشی کنفرانس - چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران (1395)
 • شرکت در دوره آموزشی کنفرانس - دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی استانبول، ترکیه (1395)

Other

 • متخصص طراحی ساختمان های بیمارستانی و درمانی
 • عضو گروه طراحی بیمارستان اکباتان،استان همدان
 • عضو گروه طراحی بیمارستان تویسرکان، استان همدان
 • عضو گروه طراحی و ناظر امور معماری در بیمارستان تخصصی پوست رازی تهران
 • کارشناس خبره طراحی و بهره برداری هتل در مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
 • پژوهشگر حوزه معماری و فلسفه