آقای دکتر Milad Karimi

Dr. Milad Karimi

استاد مدعو گروه معماری

Researcher ID: (74576)

1
2
4
1
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در استاد مدعو دانشگاه آزاد (واحد های تهران غرب ، تهران جنوب ) (1394-1397)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس معماری (شرکت صنعت سبز پویان کویر) (1391-1392)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس معماری ( شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه ) (1393-1394)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر و معمار ارشد ( MKDS ) (1395-تاکنون)

Workshops

  • ششمین رویداد آموزشی و تجربی ایده تا عمل در معماری و طراحی صنعتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب (1398)