سیدحسین سیدی | سیویلیکا

سیدحسین سیدی

دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی


مقالات سیدحسین سیدی در کنفرانس های داخلی

ارائه چارچوبی برای پیاده سازی کارت امتیازی متوازن پویا مطالعه موردی شهرداری منطقه 4 تهران
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
یک مدل پویا برای شبیه سازی آلودگی ناشی از سیستم حمل و نقل درون شهری با مطالعه موردی برای شهر تهران
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
ضرورت توجه به توسعه خدمات جدید و الگوی توسعه اسلامی- ایرانی در راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
سال 1395
ارائه شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
معنا شناسی صدقه در قرآن
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی خیر ماندگار
کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی خیر ماندگار
بررسی نقش خیریه در توسعه دانشگاه های برتر، ارایه چهارچوب عمل برای ایران
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی خیر ماندگار
طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکتهای مردمی
سال 1397
ارائه شده در دومین همایش ملی خیر ماندگار

مقالات سیدحسین سیدی در ژورنال های داخلی

فهم جوهره تجربه دوره سربازی در اعضای هییت علمی وظیفه: مطالعه ای پدیدارشناسانه
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی